Genopslag: Social-og sundhedsfaglig medarbejder til nattevagt på Rydehjemmet

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Rydehjemmet søger en social og sundhedsfaglig medarbejder, en pædagogisk assistent eller en omsorgsmedarbejder til en fast stilling på 24 timer i nattevagt - eventuelt med mulighed for ekstra vikartimer. Der må påregnes arbejde hver anden weekend. På nuværende tidspunkt arbejdes der syv dage efterfulgt af syv dage fri. Stillingen er med tiltrædelses snarest muligt.

Rydehjemmet er et botilbud for 19 borgere i alderen 47 år og opefter med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 12 brugere. På Rydehjemmet har vi som mål at det skal være et hjem med plads til de forskellige behov, beboerne har.
Vi prøver at skabe en hverdag med forskellige tilbud og oplevelser, hvor ingen dage er ens.

På Rydehjemmet er der to vågne nattevagter, som varetager alsidige opgaver i løbet af natten - såsom medicindosering, tøjvask, tilsyn og pleje af borgere, rengøring med mere. I ydertimerne er man alene på arbejde. (Fra kl. 23 - 24 og kl. 6 - 7)

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recoveryorienteret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat.

Vi ønsker, at du

 • har erfaring med, og interesse for, at arbejde med borgere med psykiske udviklingshandicaps
 • har erfaring som nattevagt
 • er rummelig og har et positivt menneskesyn
 • kan have overblik, prioritere i opgaver og arbejde selvstændigt
 • har interessefor/erfaring med pædagogisk arbejde
 • handler og agerer med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde 
 • er med til at skabe et flerfagligt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • har erfaring med/kendskab til Nexus og Sekoia.

 

Vi tilbyder

 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • engagerede og kompetente kollegaer
 • en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • et godt personale- og pårørendesamarbejde.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte koordinator Karina Weis på telefon 96 11 46 91 eller funktionsleder Lene Byskov på telefon 24 81 15 38, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 13. april 2021 kl. 8.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 16. april 2021.

Deadline for ansøgning

13. april 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up