Genopslag - Teamleder til sygeplejen Holstebro Kommune Øst

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst

Har du ledelseserfaring, og kan du se dig selv, som leder af en stærk faglig sygeplejerske gruppe?

Kan du gennem tydelig, ligefrem og nærærende ledelse skabe et positivt arbejdsmiljø, med fokus på høj kvalitet for borgerne?


NU er chancen her! en ledig stilling som teamleder. Du vil have reference til centerlederen for akutfunktion, hjemmepleje og sygepleje.
Dine arbejdsopgaver vil være mangeartet i et krydsfelt, hvor det er vigtigt, at kunne balancere drift og udvikling. Du vil møde en gruppe kompetente, engagerede sygeplejersker. Du har en vigtig rolle i at se den enkelte medarbejderes ressourcer, bringe disse i spil til gavn for den samlede kvalitet af opgaveløsningen. Det er vigtigt, at du har en sygeplejefaglig baggrund og ledelseserfaring.

Ledelsesopgaver og arbejdsområder

 • have personaleledelse af ca. 30 sygeplejersker fordelt på to matrikler, Vinderup og Parkvej.
 • tæt samarbejde med de øvrige områder i kommunen. Særligt fokus på relationen mellem hjemmeplejen og sygeplejen.
 • samarbejde med eksterne områder, fx sygehuset.
 • sikre udvikling og optimering af ressourcer.
 • kvalitets- og strategi ledelse af området.
 • deltage i relevante møder med fokus på drift og udvikling.
 • sikre en målrettet og effektiv økonomistyring.

Fagligt og personligt har du

 • en sygeplejefaglig baggrund og diplom i ledelse, eller lyst til at tage en.
 • erfaring med personaleledelse og ser dig selv ind i en større sammenhæng.
 • evnen til at lede og koordinere. Er engageret og har ambitioner på sygeplejens vegne.
 • øje for at fastholde implementeringen af den faglige udvikling, der sker gennem både udviklingsinitiativer og projekter.
 • loyalitet og gode tværfaglige samarbejdsevner og lysten til at udvikle disse.
 • et blik for muligheder frem for begrænsninger - også når der kommer pludselige ændringer.
 • evnen til at kunne sætte retning og stå fast.
 • evner relationsdannelse, at være synlig og nærværende i den daglige drift.

Vi kan tilbyde dig

 • at blive leder af en stærk faglig sygeplejerske gruppe.
 • et godt arbejdsmiljø med åbenhed og høj faglighed.
 • dit eget ledelsesrum med mulighed for at bringe dine evner og ideer i spil.
 • tydelig ledelse og sparring med centerets øvrige teamledere.
 • introduktion til organisationen og området.
 • et spændende og varieret arbejdsområde.

Du ansættes med løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst, og din arbejdstid er 37 timer om ugen.
Din arbejdsplads er henholdsvis på Parkvej og i Vinderup.

Ansættelse pr. 1. juni 2021.

Ansøgningsfrist

19. april 2021 kl. 8.00.

Vi har 1. ansættelsessamtaler den 22. april 2021 og 2. runde den 28. april 2021.
Der vil blive afholdt test mellem 1. og 2. samtale.

Hvis du har spørgsmål

til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Helle Laursen på telefon 51 66 05 64.

 

Deadline for ansøgning

19. april 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up