Glæde, udvikling og udsyn - Socialchef til Holstebro Kommune

Glæde, udvikling og udsyn - Socialchef til Holstebro Kommune

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Det er nu, hvis du vil stå i spidsen for et af landets allermest veldrevne socialområder. Efter 11 år som fagchef for socialområdet går Anette Holm på pension, og vi er på udkig efter hendes efterfølger. 

Socialområdet i Holstebro kommune er kendetegnet ved kommunens værdier – glæde, udvikling og udsyn. Borgere og pårørende udtrykker generelt stor tilfredshed. Medarbejderne har høj trivsel og arbejder målrettet med udvikling af området. Vi deltager i nationale og regionale projekter med en lang række samarbejdspartnere.

Som fagchef skal du stå i spidsen for alt dette, men du får hjælp til at lykkes i fællesskab af 4 centerledere, 19 funktionsledere og cirka 580 medarbejdere.

Vi søger en erfaren og visionær leder, der kan være med til at fortsætte udviklingen på området de næste mange år. Du skal være dygtig til at lede med tillid og give rum til lederne under dig. For at kunne lykkes skal du være god til at samarbejde, også der hvor det kan være svært. Nationalt er der meget nyt på vej. Det skal du kunne gribe og få til at give mening i vores lokale kontekst.

Vi ønsker at fastholde den solide faglighed ned i søjlerne, men kan også se potentialet i at arbejde mere på tværs. Det er der en unik mulighed for, da vi har en forholdsvis ny fagchefgruppe og direktør. Derfor er der stor mulighed for at påvirke, hvordan samspillet skal være og skabe et nyt ”plejer”.

Socialområdet i Holstebro består af Center for Psykiatri, Center for Handicap, Center for Social Indsats og Center for myndighed. Det samlede budget er på cirka 350 mio. kr. netto, og vi sælger cirka 30% af vores botilbudspladser.

Fagchefen har det overordnede ledelsesansvar for områdets økonomi, faglige udvikling og planlægning på psykiatri, handicap og udsatteområdet. Vi har i fællesskab udarbejdet et ledelsesgrundlag for hele forvaltningen, hvor rollerne på de forskellige niveauer er beskrevet.

Socialområdets medarbejdergruppe bliver her generelt i mange år, er veluddannede og præsterer resultater på et højt fagligt niveau. Socialområdet har gennem flere år arbejdet ud fra et ledelses- og medarbejdergrundlag, som er med til at skabe sammenhæng i styringskæden.

Der er en del store opgaver, som står først for i det nye år. Det er især nedenstående som kommer til at fylde
 • Tilpasning af kapacitet på handicapområdet. En større ombygning er sat i gang med det formål at sikre tilstrækkelig kapacitet i årene frem
 • Økonomistyring og fokus på sygefravær, samt rekruttering
 • Fortsat målrettet fokus på rehabilitering
 • Implementering af dobbeltdiagnosetilbud regionalt og afledte effekter heraf
Dine ansvarsområder vil i øvrigt bl.a. omfatte
 • Personaleledelse for 4 centerledere og 4 konsulenter
 • Deltagelse i den politiske betjening af Social- og Sundhedsudvalget sammen med direktøren
 • Deltagelse i Handicaprådets møder
 • Samarbejde med de faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Din profil og kvalifikationer

Dine personlige kompetencer er vigtige for os. Vi ved, at det er menneskene i vores organisation, der skaber resultaterne og udvikler vores kultur.

Du skal derfor evne at
 • udvise både rummelighed og tydelighed i din ledelse af ledere
 • inspirere og sætte retning samtidig med, at du er lyttende, har en anerkendende tilgang og involverende i din lederstil
 • skabe overblik og kunne gennemskue komplekse problemstillinger i en politisk ledet organisation
 • etablere relationer og sammenhængskraft indenfor eget område, i forvaltningen og i organisationen som helhed
Derudover har vi forventing om, at du
 • har en solid ledererfaring fra en politisk ledet organisation og kendskab til det socialfaglige velfærdsområde
 • har en socialfaglig uddannelse kombineret med relevant lederuddannelse
 • kan dokumentere erfaring med at udarbejde handleplaner, som er blevet implementeret og har skabt resultater
I job- og personprofilen, som er vedhæftet, kan du læse mere.

Øvrige bilag

Tiltrædelse

Tiltrædelse den 1. marts 2024 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesforhold

Efter gældende overenskomst og principperne om ny løn. Ansættelse vil ske i henhold til chefaftale for KL’s forhandlingsområde.

Ansættelsesprocedure

Vi holder 1. samtalerunde den 10. januar og 2. samtalerunde den 22.januar. For ansøgere, som går videre til 2. samtalerunde, forventes deltagelse i profilanalyse.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør for Social og Sundhed Yelva Jensen på telefon 20 75 11 15.

Ansøgning, CV og relevante bilag uploades senest den 2. januar 2024 kl. 8.00

Læs mere om Holstebro Kommune på www.holstebro.dk
 

Deadline for ansøgning

02. januar 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up