Grundforløb 2 til SOSU uddannelserne til Lemvig, Struer og Holstebro

Elevpladser og Studiepraktikpladser
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger elever til Grundforløb 2 (GF2) til Social- og Sundhedsuddannelserne

Drømmer du om at arbejde med mennesker og gøre en forskel? Med en Social- og sundhedsuddannelse kan du skabe dig en karriere indenfor for Sundhedsområdet.
GF2 er indgangen til SSH og SSA uddannelserne.

Holstebro Kommune søger elever til social- og sundhedsuddannelsen med opstart på GF2 den 17. januar 2022.

GF2 har typisk en varighed på 20 uger, og giver adgang til SSH-uddannelsen, der tager 14 måneder og SSA Uddannelsen, der tager 2 år og 10 måneder samt SSA med EUX som varer 3 år og 7 måneder. Både SSH og SSA-uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår som udgangspunkt på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, Døesvej 66 i Holstebro. I praktiktiden bliver du en del af arbejdsfællesskabet på det konkrete praktiksted.

Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside.

Er du over 25 år og ønsker ansættelse fra begyndelsen af GF2, er der krav om, at der er lavet uddannelsesplan samt RKV (Realkompetencevurdering), som udarbejdes af SOSU-skolen. Uddannelsesplan og RKV medsendes din ansøgning.
I ansættelsesprocessen afklares det om din uddannelse skal målrettes SSA eller SSH-uddannelsen og uddannelsesaftalen udfærdiges herefter.

Vi lægger vægt på, at du er

 • Klar til faglige og personlige udfordringer
 • Rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • Moden og ansvarlig
 • Mødestabil
 • Motiveret, nysgerrig og uddannelsesparat
 • I stand til at forstå, tale og skrive dansk
 • Og har it-kompetencer på brugerniveau

Vi kan tilbyde

 • Alsidig uddannelse med gode fremtidsmuligheder
 • Spændende og lærerige opgaver og udfordringer
 • Engagerede vejledere i fagligt læringsmiljø
 • Praktikplads og løn under hele uddannelsen
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale
 • Voksenelevløn kan opnås efter fastlagte kriterier

Optagelseskrav

 • Hvis du er over 25 år skal du tilmelde dig RKV og uddannelsesplan, Søg RKV her
 • Hvis du er under 25 år så tilmeld dig uddannelsesplan ved at søge ind på optagelse.dk
 • Har du spørgsmål til RKV eller uddannelsesplan, kontakt studievejledning på Social- og Sundhedsskolen på telefon 96 27 29 20 alle hverdage mellem kl. 9 og 11.

Praktiske oplysninger

Elevstillingen er på 37 timer ugentligt
Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende følgende:
 • Motiveret ansøgning, hvor du beskriver dig selv og hvorfor du vil være social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
 • Dit CV
 • Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere også fra andre typer jobs
 • Er du over 25 år medsendes din realkompetencevurdering (RKV) samt uddannelsesplan udarbejdet af social- og sundhedsskolen
 • Er du over 25 år og søger Voksenelevløn, skal du medsende dokumentation for min. 1 års relevant erhvervserfaring, indenfor de sidste 4 år

Ansøgningsfrist

21. november 2021 - Ansøgningen sendes elektronisk

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til
Uddannelseskonsulenterne Maibritt Bjørnli på telefon 21 18 99 77, eller Anne Kirsten Nielsen på telefon 24 82 74 46.

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet eller har du brug for hjælp kan du kontakte Anne Marie Rokkjær på telefon 96 11 73 12 eller mail Anne.Marie.Rokkjaer@Holstebro.dk.

Deadline for ansøgning

21. november 2021 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up