Grundvandsmedarbejder til Team Vand og Ressourcer

Teknik og Miljø
  • Print
  • Forstør tekst
Er du motiveret for at arbejde med grundvandsområdet og myndighedsopgaver relateret hertil? Evner du at fokusere både på det faglige i en opgave og kommunikere om dette i øjenhøjde med kolleger, virksomheder og borgere, så er det dig vi leder efter.

Grundvandet er en værdifuld ressource. Vi har behov for at beskytte det som vores drikkevandsressource og samtidig skal vi bruge af den til indvindinger til drikkevand og markvanding. Et klima i forandring betyder også at grundvandsdannelsen og grundvandsspejlet ændrer sig og det påvirker os og vores omgivelser. Grundvandet er i spil når vi skal bygge, håndtere forureninger, indvinde, målsætningsopfylde for vores vandløb og våde natur, og når Storå oftere og oftere løber over sine bredder og oversvømmer Holstebro By, så er det også et højtstående grundvandsspejl der spiller ind. Kort sagt så er det i spil i mange situationer.

I Holstebro Kommune løser vi vores opgaver med fokus på god service, partnerskab med vores borgere og virksomheder, og et helhedsblik på vores opgaver – ganske enkelt fordi tingene hænger sammen og løsningerne finder man på tværs. Det er vi gode til – og det er vi stolte af.

Dine vigtigste opgaver

Vi har brug for en ny medarbejder som kunne tænke sig at arbejde med grundvandsområdet – lige fra det store klimaperspektiv til den enkelte markvandingstilladelse. Du kan lide at arbejde tværfagligt og være i kontakt med omverden. Du er optaget af at sikre rent drikkevand til kommunens borgere og kan lide at være med til at udvikle kommunen. Du har en sikker hånd i både de store planer og de daglige sager, som opstår i en Teknik- og Miljøforvaltning i en kommune i udvikling.

Vi har i Holstebro Kommune en ny indsatsplan som netop er vedtaget og et godt administrationsgrundlag for markvandingstilladelser, som giver grundlaget og retningen for den daglige sagsbehandling. Vi arbejder målrettet og kompetent med en digital tilgang til løsning af vores opgaver, og evner du at arbejde med data og webløsninger og har du et digitalt mindset, så vil du helt sikkert kunne få lov til at dyrke denne del også.

Da vi arbejder projektorienteret, vil du også få mulighed for at indgå i større og mindre projekter indenfor relevante arbejdsområder og på tværs af kommunen. Det vil blive en naturlig del af din hverdag at arbejde sammen med andre fagligheder for netop at sikre den tværfaglige og helhedsorienterede opgaveløsning.

Hvem er du?

Vi lægger vægt på disse styrker hos dig:
Faglighed:
Du har, gennem din uddannelse og erhvervserfaring, et godt kendskab til miljø-faglige og forvaltningsretlige tematikker. Du evner at arbejde i en politisk ledet organisation og har blik for at bringe din faglighed i spil i bestræbelserne på at finde løsninger, der både sikrer projekternes realisering og reglernes overholdelse.
Du er formentlig uddannet geolog, ingeniør, biolog, eller lignende, og er dygtig til at formidle din faglighed på skrift og i tale så omverden forstår dig.

Effektivitet:
Du mestrer selv at planlægge dit arbejde, og skabe fremdrift i de opgaver du har ansvaret for. Du ved, at du løser opgaver bedst ved at inddrage dine kollegaer når det er nødvendigt, men du kan også selv trække af på opgaver når det er relevant, med fornemmelse for hvornår det er rigtigt at gøre.

Fleksibilitet:
Du kan lide at have en bred kontaktflade, du udviser fleksibilitet og bringer din faglighed i spil sammen med andre – og selvfølgelig kender og værdsætter du værdien af god service. Du er klar på at gøre en ekstra indsats, når skarpe deadlines skal nås, for at realisere et projekt.

Stabilitet:
Du arbejder stabilt og professionelt med din opgaveløsning og ved hvordan man skal agere overfor sin omverden, hvor man både er bevidst om sin rolle som myndighed og samtidig evner at bringe sig selv og sin faglighed i spil, for at finde løsninger, i en serviceorienteret tilgang.

Engagement:
Du udviser energi og godt humør – og er derfor en teamplayer der bidrager til den faglige og sociale udvikling af teamet. Du bringer dig selv og din faglighed i spil i din opgaveløsning, til glæde for vores borgere og virksomheder og for dine kollegaer i organisationen.

Hvad møder du?

Team Vand og Ressourcer består af 16 medarbejdere inklusiv en teamleder. I teamet er det et fælles ansvar at løfte de daglige opgaver. Teamets opgaver dækker alt indenfor det våde område som grund- og overfladevand, spildevand og badevand samt jord og affald.

Vore medarbejderes evne til at bringe egen faglighed i spil er vores vigtigste aktiv i at sikre en effektiv og løsningsorienteret opgaveløsning. Vi arbejder med stor grad af uddelegering af ansvaret i løsningen af de daglige opgaver. Vi prioriterer de tværfaglige samarbejder for at sikre de bedste løsninger og stiller den nødvendige ledelsessparring til rådighed, når behovet opstår. På den måde kommer vi i mål med at understøtte realiseringen af de mange spændende udviklingsprojekter i Holstebro Kommune.

God kommunikation om både det miljø-faglige og måden, vi ønsker at samarbejde med vores omverden, er forudsætninger for at lykkes godt med vores opgave.

At kombinere vores faglighed med en stræben efter at forandre og tilpasse os en evig foranderlig virkelighed, er det brændstof, som driver os. Teknik og Miljø er nemlig en væsentlig del af virksomhedernes og borgernes hverdag, da vores kerneopgave er at skabe rammer for at udvikle og bevare velfungerende og bæredygtige byer og landskaber i samarbejde med borgere og virksomheder.

Løn og ansættelsesvilkår

Afhængig af din uddannelse vil ansættelse ske i henhold til Kommunernes Landsforenings overenskomst med relevant organisation.
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse snarest muligt.
Arbejdssted er på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Torben Mølgaard, chef for Natur, Miljø og Byggesag
E-mail: Torben.Molgaard@holstebro.dk eller telefon 24 75 73 14.

Karin-Merete Mose, teamleder Team Vand og Ressourcer
E-mail: Karin-Merete.Mose@holstebro.dk eller telefon 30 51 07 65.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning via Holstebro Kommunes hjemmeside senest mandag den 4. juli 2022 kl. 09.00.
Vi forventer at afholde samtaler den 6. til 8. juli 2022

Deadline for ansøgning

04. juli 2022 09:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up