Indkøb/Udbudskonsulent til Holstebro Kommune

Staben
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro Kommune søger til snarest mulig ansættelse en udbudskonsulent til afdelingen for indkøb & udbud.

Indkøb & Udbud har ansvaret for kommercielle kontrakter samt de strategiske og operationelle indkøbsprocesser i Holstebro Kommune.

Afdelingen har til opgave at konkurrenceudsætte, forhandle og indgå aftaler, der dækker hovedparten af de anskaffelser af varer og tjenesteydelser, der foretages i Holstebro Kommune.

Arbejdsområde

Som udbudskonsulent arbejder du med udbud/EU-udbud, samt varetager den efterfølgende kontraktstyring inden for flere forskellige kontraktområder. Udbudsområderne kan både blive udbudt via vores indkøbsfællesskab KomUdbud, egne udbud samt via SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice).
Du vil til daglig have mange forskellige roller, lige fra den rådgivende juridiske konsulent til projektledelse i forbindelse med EU-udbud og konkurrenceudsættelser.
Derudover omfatter arbejdsopgaverne at sikre, at kommunens aftaleportefølje på varer og tjenesteydelser til enhver tid er operationel og optimal i forhold til kommunens brugere og behov, og dermed bidrage til videreudvikling og implementering af Holstebro Kommunes indkøbspolitik og – strategi.

I jobbet som udbudskonsulent kommer du til at:

 • Gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser, herunder at udarbejde udbudsmateriale, vurdere indkomne tilbud, indgå kontrakter og sikre kontraktopfølgning
 • Forhandle og indgå kontrakter med leverandører
 • Implementere indkøbsaftaler internt i kommunen
 • Dokumentere og afrapportere indkøbsfunktionens resultater
 • Håndtere aftalestyring og opfølgning på kontrakter
 • Rådgive ledere og medarbejdere om juridiske og praktiske spørgsmål omkring udbud og indkøb.
 • Udarbejde omkostningsanalyser
 • Tilslutning og implementering af SKI-aftaler (Stat og Kommuners Indkøbsservice)
 • Indgå i udbudssamarbejde med 14 andre kommuner(KomUdbud)
 • Løse Ad hoc opgaver

Dine faglige kvalifikationer:

 • Besidder kommerciel forståelse og evner at arbejde tværorganisatorisk på alle niveauer
 • Har interesse for tal og økonomi
 • Behersker store datamængder og har gode analytiske evner
 • Kan sætte dig ind i lovgivning og juridiske problemstillinger ”Udbudsloven”
 • Har overblik og arbejder struktureret og systematisk, med sans for detaljen
 • En robust personlighed, som er i stand til at stå på mål for såvel populære som upopulære beslutninger
 • Er en rutineret IT bruger og stærk i MS Office Excel
 • Relevant uddannelse.

Din udadvendte og tillidsskabende natur og dine samarbejdsevner gør dig i stand til at skabe stærke netværk. Du har personlig gennemslagskraft og en opsøgende og vedholdende tilgang til opgaverne. Du kommer til at indgå i et projekt- og resultatorienteret team, præget af godt humør og uformel omgangstone.

Der vil blive tilbudt et individuelt introduktionsprogram, der matcher din profil.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter principperne i Ny Løn

For yderligere oplysninger om jobbet er du velkommen til at kontakte Indkøbschef Martin Eliassen på tlf. 96 11 70 44

Ansøgningsfrist, senest den 16.april.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 21. april og torsdag den 22. april.

Stillingen søges online via Holstebro kommunes hjemmeside.

Deadline for ansøgning

16. april 2021 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up