Inklusionsvejleder til Videncenter Børn og Unge

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Videncenter Børn og Unge i Holstebro Kommune søger en faglig velfunderet og engageret inklusionsvejleder i en 30 timers stilling fra 1. december 2022.

Videncenteret eksisterer for at møde og understøtte praksis i at lykkes. Det gør vi, fordi vi vil gøre en positiv forskel for alle børn og unge - med øje for deres unikke grundvilkår, situation og omgivelser.
 

Vi tilbyder

 • At du bliver en af 7 vejledere, der med forskellig erfaringsgrundlag og faglige profiler inspirerer til trivsel, læring, udvikling og mestring i differentierede fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer. Inklusionsvejlederne er forankret i Videncenter Børn og Unge og arbejder helt tæt på praksisfeltet i samarbejde med skolernes ledelse med reference centralt til Videncentret.
 • At du bliver en del af Videncenteret, hvor vi arbejder i sammenhængen mellem Børne- og Ungepolitikken, Fælles Pædagogisk Fundament og de redskaber, metoder og arbejdsgange, der anvendes i den daglige praksis.
 • En inspirerende og udfordrende arbejdsplads i udvikling med spændende og varierede arbejdsopgaver i et tværfagligt samarbejde og en organisering under opbygning.
 • Tværfagligt samarbejde på tværs i organisationen, decentralt som centralt
 • Mulighed for faglig såvel som personlig udvikling, supervision samt mentorordning til nyansatte.

Vi forventer af dig

 • At du tager udgangspunkt i en systemisk, analytisk og undersøgende tilgang, hvor et ligeværdigt, relationelt, ressourceorienteret og anerkendende samarbejde med praksis er grundlaget for arbejdet. Praksissynet tager afsæt i, at alle børn og unge har lærings- og udviklingspotentiale, samt at alle børn og unge såvel som voksne omkring dem er værdifulde bidragsydere til inkluderende fællesskaber.
 • At du i et ligeværdigt samarbejde understøtter de fagprofessionelles muligheder for at skabe inkluderende læringsmiljøer og mangfoldige børne- og ungefællesskaber gennem sparring og vejledning samt procesfacilitering.
 • At du retter fokus mod konteksten og læringsmiljøet for at skabe de bedste muligheder for børnenes deltagelse.
 • At du understøtter de fagprofessionelles samarbejde, opgaveløsning og videreudvikling af den anerkendende og inkluderende praksis.
 • At du orienterer dig mod at tage ansvar uden at overtage ansvaret i den aktuelle opgaveløsning i samarbejde med den lokale ledelse.
 • At du kan samarbejde på forskellige planer i Børn og Unge. Er fleksibel og evner at kunne begå dig i forskellige kulturer og miljøer.
 • At du kan mål- og rammesætte, lede og gennemføre faciliterende udviklings- og forandringsprocesser.

Din profil

 • Du er uddannet inden for pædagogik, gerne med en grunduddannelse som lærer, suppleret med relevant efteruddannelse gerne på diplom eller kandidat/masterniveau
 • Du har en solid pædagogisk praksiserfaring og kan oversætte teoretisk og faktuel viden til praktisk anvendelsesviden.
 • Du kan skabe god pædagogik i et ligeværdigt samarbejde, hvor der bygges bro mellem det specialpædagogiske og det almenpædagogiske felt.
 • Du har erfaring som konsulent/vejleder og kender til vekslen mellem de forskellige positioner i konsulentarbejdet.
 • Du har kendskab til og erfaring med at lave skoleudvikling og udvikling af inkluderende læringsmiljøer.
 • Du har stærke samarbejdsevner og er god til at opbygge professionelle relationer.
 • Du arbejder systematisk, analytisk, selvstændigt og er fagligt velfunderet og ajourført - du reflekterer over egen praksis, indhenter evidensbaseret viden, omsætter og perspektiverer såvel teoretisk viden som egne og andres praksiserfaringer og bringer disse i spil.
 • Du kan formidle både skriftligt og mundtligt med bevidsthed om egen tilgang til børn/unge og samarbejdspartnere generelt.
 

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på 30 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Der indhentes referencer og børne- og straffeattest som led i ansættelsesforløbet.

Din arbejdsplads vil være Videncenter Børn og unge, Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro, når du ikke løser opgaver ude på kommunens skoler. Du skal have kørekort og egen bil.

Tiltrædelse pr. 1. december 2022.

Frist

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation fremsendes elektronisk og skal væres os i hænde senest den 24. oktober 2022, kl. 8.00.

Vi forventer at afholde samtaler den 26. oktober 2022.

Vi ved, at ingen alene kan håndtere alt – sammen kan vi meget! Ud over nedenstående faglige og personlige kvalifikationer i Videncentret er vi derfor meget spændte på at høre om netop dine spidskompetencer og dit bidrag, der kan gøre Videncentret endnu stærkere.

Vil du vide mere

om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af Videncenter Børn og Unge Ditte Marie Mazanti på telefon 96 11 52 97 / 22 12 64 33 eller ditte.mazanti@holstebro.dk


 

Deadline for ansøgning

24. oktober 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up