Innovativ trafikplanlægger til Team Anlæg

Teknik og Miljø
  • Print
  • Forstør tekst
Her får du en fantastisk mulighed for at være med til at understøtte vækstdagsordenen i Holstebro Kommune og samtidig præge trafik- og mobilitetsplanlægningen fra idé og strategi til gennemførelse.

Mobilitet i en levende by. Etablering af flere boliger i og omkring centrum. Et levende handelsliv. Byrum hvor besøgende gerne vil opholde sig. Bevægelser på tværs af byen og transportmuligheder i byer og i åbent land. – Det er blot nogle af de spændende fokusområder og rammer du møder i jobbet som trafikplanlægger i Holstebro Kommune.

Er du uddannet trafikplanlægger, ingeniør eller lignende og evner du at være både nytænkende og samtidig stærk på den praktiske opgaveløsning, har vi en spændende jobmulighed til dig.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

Trafik- og mobilitetsplanlægning i hele kommunen, så erhvervslivet får de bedst mulige betingelser for vækst og borgernes hverdag i trafikken kan ske uden unødig brug af tid.

Trafik- og mobilitetsplanlægning i Holstebro by, så byen kan udvikle sig med nye boligområder, fortætning og byomdannelse samtidig med at trafikanternes fremkommelighed tilgodeses.

Trafiksikkerhed bl.a. ved arbejde med uheldsdata, kampagner og anlægsprojekter så borgerne og andre trafikanter kan færdes sikkert i trafikken.
Bidrage til et fortsat fokus på bæredygtighed og nedbringelse af CO2 inden for alle aspekter af området.

Dine kvalifikationer

Vi forventer og prioriterer følgende parametre i din profil:

Faglighed:
Du har gennem din uddannelse og erhvervserfaring tilegnet dig en stærk faglighed inden for trafik- og mobilitetsplanlægning. Du har det faglige niveau til at være ansvarlig for gennem-førelse af anlægsprojekter primært inden for trafiksikkerhed.
Du navigerer godt i en politisk ledet organisation, bringer din viden i spil i bestræbelserne på at udvikle området og formidler din faglighed kompetent og tilgængeligt.

Effektivitet:
Du evner at arbejde med mange forskellige projekter på en gang og går til opgaverne systematisk og struktureret og holder en høj effektivitet i din opgaveløsning.

Fleksibilitet:
Du optræder fleksibelt og serviceorienteret og kan lide at have kontakt med borgere og erhvervsliv, og du værdsætter naturligvis værdien af at yde en god service.

Stabilitet:
Du arbejder stabilt og professionelt i din tilgang til opgaveløsningen. Du er procesorienteret og søger et positivt samarbejde med både kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, for at drive fagområdet fremad.

Engagement:
Du har gåpåmod, energi og godt humør og bidrager til den faglige og sociale udvikling af dit team. Du er engageret i løsning af opgaverne sammen med dine kollegaer på tværs af organisationen.

Hvem møder du i Team Anlæg?

Stillingen er placeret i Team Anlæg, der er ét af tre teams i chefområdet Trafik, Park og Skov. Team Anlæg består af 4 medarbejdere, hvoraf den ene er Teamkoordinator. Teamet arbejder primært med anlægsopgaver som etablering af nye cykelstier og veje, om-profileringer, renovering af byrum, byggemodninger, trafikplanlægning og trafiksikkerhed.

De to øvrige teams i Trafik, Park og Skov er Team Drift samt Team Trafik og Myndighed.

Vi har alle travlt og er derfor afhængige af at der er et godt samarbejde mellem de tre teams, og at alle medarbejdere hjælper hinanden og fastholder fokus på løsning af opgaverne.
Derfor sætter vi pris på en uhøjtidelig tone, vi vil have plads til forskelligheder og forventer at alle tager ejerskab for opgaverne og har lyst til at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

- og i Teknik og Miljø

Team Anlæg er et af ni teams i Teknik og Miljø, der er fordelt på fire chefområder. Samlet er vi ca. 100 medarbejdere i Teknik og Miljø i Holstebro Kommune.

Teknik og Miljø er en væsentlig del af virksomhedernes og borgernes hverdag, da vores kerneopgave er at skabe rammer for at udvikle og bevare velfungerende og bæredygtige byer og landskaber i samarbejde med borgere og virksomheder. Derfor er vi også en organisation i konstant udvikling for at imødekomme de krav og forventninger, som omverden stiller til en Teknik og Miljø-forvaltning.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:

Annette Vognbjerg - Chef for Trafik, Park og Skov
E-mail: Annette.vognbjerg@holstebro.dk eller telefon 20 98 38 57.

Jeanette Lind Jørgensen – Teamkoordinator Team Anlæg
E-mail: Jeanette.jorgensen@holstebro.dk eller telefon 96 11 76 91.

Løn og ansættelsesvilkår

Afhængig af din uddannelse vil ansættelse ske i henhold til Kommunernes Landsforenings overenskomst med IDA eller med Konstruktørforeningen/TL.

Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse snarest muligt.
Arbejdssted: Team Anlæg er sammen med resten af Teknik og Miljø placeret på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din ansøgning senest mandag den 26. juli 2021 kl. 08.00.

Samtaler forventes afholdt den 9., 10. og 11. august.

Deadline for ansøgning

26. juli 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up