IT-Arkitekt til IT & Digitaliseringsafdelingen

Staben
 • Print
 • Forstør tekst
Er du en erfaren IT-arkitekt – eller har forudsætningerne for at blive det – så er der en spændende stilling som IT-arkitekt ledig i Holstebro Kommune.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

Du vil få ansvaret for den fortsatte udvikling af Holstebro Kommunes IT-arkitektur. Du vil skulle rådgive og tage ansvar for digital understøttelse af vores kollegaers løsning af kommunens kerneopgaver. Du skal sikre korrekt og optimal anvendelse af vores eksisterende IT-miljø ved implementering af nye systemer eller tilpasning af eksisterende. Desuden skal du sikre kommunens fortsatte udnyttelse af Den Fælles Kommunale Data og Infrastruktur (KDI), arbejde med rammearkitekturen og deltage som arkitekt og koordinator i open-source projekterne i OS2-samarbejdet.

Du vil komme til at spille mange roller. Hovedopgaven er at tage ansvar for rådgivning og input til en sammenhængende digitalisering i Holstebro kommune. Du skal fortsætte arbejdet med at udbygge og dokumentere IT-arkitekturen og spille en aktiv rolle i digitaliseringsprojekterne. Det vil desuden være en fordel, hvis du har en vis teknisk forståelse for software og dermed kan bidrage til at finde løsninger, der optimerer ”hullerne” mellem systemerne. Det kan være gennem udbygning af selvbetjeningsløsninger til brug for kollegaer og borgere eller specificere integrationskomponenter mellem forskellige fagsystemer og f.eks. KDI. Du vil også skulle være systemadministrator for et par spændende systemer, hvor vi bl.a. arbejder sammen tværkommunalt omkring den fortsatte udvikling inden for et open-sourcesamarbejde.

Du vil få et tæt samarbejde med dine kollegaer i hele IT og Digitalisering. Der vil også skulle skabes mange relationer til digitaliseringskonsulenter og projektledere på tværs af hele Holstebro Kommune.

Teamet

IT og Digitalisering i Holstebro Kommune er en stabsfunktion, der pt. har 25 personer beskæftiget og som består af tre teams; IT-drift, IT-service og Digitaliseringsenheden, med chefen for IT og Digitalisering som den øverste ansvarlige.

Stillingen er placeret i Digitaliseringsenheden, der består af tre medarbejdere inden for projektledelse og IT-arkitektur. Digitaliseringsenheden bidrager gennem projekter og andre aktiviteter til at realisere digitaliseringen i Holstebro Kommune.

Vi forventer at du

 • Har erfaring fra arbejdet som IT-arkitekt. Er det ikke tilfældet så at du kan dokumentere, at du har forudsætninger for at arbejde i samspillet mellem digitalisering og organisation.
 • Brænder for digitalisering og samspillet mellem IT-systemer, IT-arkitektur og forretningsprocesser.
 • Har teknisk flair og viden om IT-arkitektur og digitalisering.
 • Kan opfange digitaliseringsbehov og omsætte dem i krav til it-løsninger.
 • Har erfaring med at arbejde med integrationer/snitflader mellem IT-systemer.
 • Kan skabe overblik over komplekse informationsmængder og tekniske problemstillinger, og formidle viden og problemstillinger på en letforståelig måde til forskellige målgrupper fra forretningen til IT-teknikere.
 • Er god til at skabe kontakter på tværs af organisationen og fungere som brobygger mellem IT og organisationen.
 • Har du erfaring fra det kommunale IT-landskab er det naturligvis en fordel.

Vi tilbyder

 • Spændende arbejdsopgaver inden for offentlig IT og digitalisering.
 • Gode kollegaer i en velfungerende afdeling.
 • Et uformelt arbejdsmiljø.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er placeret i IT og Digitaliseringsafdelingen med reference til IT og Digitaliseringschefen.
Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse 1. januar 2022.
Stillingen aflønnes efter aftale mellem Holstebro Kommune og den forhandlingsberettigede organisation i henhold til aftale om ny løn.

Vil du vide mere

Er du velkommen til at kontakte chef for IT og Digitalisering Nikolaj Kolte på telefon 96 11 73 41 eller mail nikolaj.kolte@holstebro.dk.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 24. november 2021.
Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest onsdag den 17. november 2021kl. 15.00.

Deadline for ansøgning

17. november 2021 15:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up