Jobkonsulent til ressourceforløbsteamet

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
 • Print
 • Forstør tekst
I Jobcenter Holstebro understøtter ressourceforløbsteamet udviklingen mod arbejdsmarkedet af borgere visiteret til ressourceforløb.
Derudover arbejder vi målrettet med at udvikle den virksomhedsrettede indsats.
Vi søger en dygtig og erfaren jobkonsulent, med kendskab til motivations – og relations arbejde og med flair for det opsøgende virksomhedsarbejde.

Kerneopgaven er at udvikle borgerens arbejdsevne og herunder dokumentere funktionsevnen ift. arbejdsmarkedet.
Vi har meget fokus på, at borgeren inddrages i tæt samarbejde med den koordinerende sagsbehandler og jobkonsulenten, med henblik på at skabe de rigtige løsninger for den enkelte.

Arbejdet som jobkonsulent omfatter bl.a.:

 • Etablering af virksomhedsrettede indsatser herunder praktik og lønnede timer
 • At skabe motivation hos borgeren og tage et individuelt udgangspunkt, som tilgodeser den enkeltes formåen og potentiale
 • At se muligheder med borgeren, også når brancheskift er nødvendigt
 • At foretage opfølgning på arbejdspladsen og skriftligt dokumentere forløbet
 • At være opsøgende og etablere et stærkt virksomhedsnetværk
 • At anvende rammerne i lovgivningen – eks. mentor støtte og hjælpemidler
 • At indgå og bidrage ind i et team af fagligt dygtige kollegaer
 • Administrative arbejdsopgaver, herunder brug af It-systemer
 • Samarbejde, tværfaglig, og med andre aktører

Vores forventninger til dig som jobkonsulent er, at du:

 • Har forståelse for arbejdet med borgere med nedsat funktionsniveau
 • Kan tænke kreativt ift. at matche borgere med nedsat funktionsniveau på arbejdsmarkedet
 • Kan skabe overblik og prioritere dagligt indkomne opgaver
 • Har gode samtaleevner og kan skabe en god og tillidsfuld relation
 • Har en god social forståelse, empati og godt menneske kendskab
 • Har en grundlæggende viden om og forståelse for borgerens kompetencer og udfordringer, og kan formidle dem til virksomhederne
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig er en god teamplayer
 • Har viden om lokale jobmuligheder
 • Har kørekort og bil til arbejdsbrug
 • Kan formulere dig såvel skriftligt som mundtligt
 • Kan arbejde målrettet, systematisk, og med deadlines
 • Er udadvendt og har et naturligt ”salgstalent”

Arbejdspladsen:

Vi vægter god trivsel i hverdagen. Det betyder, at medarbejderne har indflydelse på deres eget arbejde og de betingelser, arbejdet foregår under. Hertil kommer social og faglig støtte fra leder og kollegaer, mening i arbejdet, anerkendelse samt passende klare krav.

Vi lægger også vægt på, at både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder hele tiden udvikler sig. Som nyansat medarbejder får du en introduktionsplan samt sidemandsoplæring og bliver tilknyttet fast mentor.

Løn- og ansættelsesforhold:

Du bliver ansat i Holstebro kommune med tjeneste ved Jobcenter Holstebro, Kirkestræde 15, 7500 Holstebro.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Ansættelse og aflønningen sker i henhold til gældende overenskomst. Der er desuden indgået flexaftale.

Ansættelsesproces:
Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk via Holstebro kommunes hjemmeside senest den 7. juni 2022 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført i uge 24 2022.

Tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. august 2022.

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Lene Værge telefon 96 11 38 05 / mobil nr. 93 54 28 59

Deadline for ansøgning

07. juni 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up