Kan du facilitere beskæftigelsesindsatsen for sygemeldte i Holstebro?

Kan du facilitere beskæftigelsesindsatsen for sygemeldte i Holstebro?

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
 • Print
 • Forstør tekst
En sjælden mulighed - Vi søger en facilitator, der kan sætte scenen. Du er med til at sætte faglig retning, så vi sammen har fokus på en borgerinddragende tilgang, hvor der er plads til individuelle løsninger!

I Jobcentret tror vi på, at alle borgere gerne vil bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Det indebærer en sammenhængende indsats, hvor vi har fokus på at gøre borgere medskabende og selvaktive. De der møder os skal opleve et samarbejde, og et forløb der er sammenhængende, gennemskuelig, ordentlig, resultatorienteret og værdigt.

I sygedagpenge-tilbage til arbejde er vi knap 50 medarbejdere, og vi har en nøglerolle i det så afgørende sikkerhedsnet, der kan gribe sygemeldte borgere, koordinere den rigtige hjælp og styrke borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi er i en konstant og spændende udvikling, vi er ambitiøse, og stræber efter bæredygtige løsninger.

Som Facilitator har du ikke personaleansvar, men samarbejder tæt med kollegaer samt med ledelsen. De fleste opgaver vil være i afdelingen, hvor alle dage er forskellige. Der er et stærkt arbejdsfællesskab hvor der deles viden, reflekteres og gives sparring. Samtidig bliver du en del af vores engagerede facilitatorteam.

Fremtiden synes lys, spændende og udviklende – er det dig, der skal med på rejsen i en stor afdeling, der vil udvikling, og vægter refleksion, læring, nærvær og trivsel?

Som Facilitator bidrager du til at medarbejderne udvikler deres kompetencer – at de får succes med at skabe sammenhængende borgerinddragende forløb og være refleksive i deres praksis.

Med tiden forventer vi, at du skal kunne favne og arbejde med flere tematikker
 • Helhedsorienteret. Du tænker og arbejder helhedsorienteret. Det gælder i synet på borgeren, sagens helhed, organisationen og i samarbejdet med andre aktører
 • Borgerinddragelse. Du arbejder udviklingsorienteret i forhold til at styrke og øge borgerinddragelsen på en meningsfuld måde
 • Lærende praksisfællesskab. Du har og forvalter det faglige ansvar, herunder lovgivning, principafgørelse, ledelsestilsyn, vejledninger og yder faglig sparring og konstruktiv feedback til medarbejderne. Derved bidrager du til udviklingen af et lærende praksisfællesskab. Du er samlende og kan bidrage til, at de mange forskellige kompetencer i det faglige praksisfællesskab, sættes mest og bedst mulig i spil
 • Lærende processer. Du kan facilitere lærende processer på en anerkendende og understøttende måde; individuelt og i teams
 • Refleksiv praksis/kritisk tænkning. Du udøver en nysgerrig og undersøgende tilgang, kan bevæge dig rundt i forskellige positioner, reflektere, undres og kan jonglere med flere perspektiver
Ingen kan alt, men vi tænker at du har en socialfaglig uddannelse, og vi lægger vægt på, at du kan svare ja til følgende udsagn
 • Du har erfaring fra beskæftigelsesområdet, og meget gerne Sygedagpenge
 • Du kender de store linjer inden for beskæftigelsesområdet og har ’hands on’ erfaring, inkl. viden om Fasit og EG Sundhed
 • Du har indblik i og forståelse for relevant lovgivning som også anvendes når du er mødeleder i rehabiliteringsteamet eller på lægemøder
 • Du er udviklings- og resultatorienteret med fokus på at nå de fastsatte politiske målsætninger og driftsmålene for områderne
 • Du kan understøtte og facilitere forskellige faglige opgaver og metoder hos medarbejderne i forskellige teams
 • Du er robust og formår at kommunikere og formidle budskaber til en bred medarbejderskare
 • Du kan arbejde struktureret og selvstændigt – herunder planlægge, igangsætte og gennemføre forskellige interne og tværgående opgaver og tiltag
 • Du er villig til udvikling og forandring, så vi hele tiden er på forkant i forhold til at løse kerneopgaven bedst muligt
 • Du er motiverende og fastholdende ved implementering af forandringer og nye tiltag
 • Du har et godt humør og et positivt menneskesyn
 • Du tænker både ledelses- og medarbejderperspektiv naturligt ind i samtlige arbejdsområder og er tydelig, rammesættende og anerkendende

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Holstebro Kommune med tjeneste ved Jobcenter Holstebro. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesproces

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 14. august kl. 23.59.

Første samtalerunde gennemføres den 22. august 2024. Anden samtalerunde gennemføres den 26. august 2024.

Der vil indgå case opgave if med samtalerne.

Ansættelsesdato

Hurtigst muligt og senest 1. oktober 2024.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Ole Astrup på telefon 40 98 48 21. Træffes i ugerne 32 og 33

Deadline for ansøgning

14. august 2024 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up