Lærer til afd. Nørreland - Specialkompetence Holstebro

Børn og Unge
Nørreland er en specialskole i Holstebro kommune organiseret under Specialkompetence Holstebro, der desuden rummer afdelingerne Storå og Måbjerg.

Vi søger en lærer med bred specialpædagogisk indsigt gennem uddannelse, kurser og erfaring. I teamet mangler vi fra det kommende skoleår en lærer med solid erfaring og linjefagskompetence eller tilsvarende inden for matematik og N/T. Mindst lige så vigtigt er det, at vores kommende kollega kan stå for drengeomklædning, idræt og svømning.

Derudover er det ønskværdigt, at vores kollega kan bidrage med kompetencer inden for sløjd/værkstedsaktiviteter.

Hverdagen for elever i afd. Nørreland er tilrettelagt med fagligt indhold i overensstemmelse med intentionerne i folkeskoleloven. Det vil sige fagdelte lektioner i kombination med arbejde med personlig og sociale kompetencer og færdigheder – livsduelighed. Arbejdet med eleverne er organiseret i selvstyrende team med en høj grad af fælles opgaveløsning.

Fælles for eleverne er, at deres vanskeligheder samlet set gør, at de ikke aktuelt profiterer af et skoletilbud i tilknytning til almenområdet. Det kan være begrundet i reduktion i stimuli fra omgivelserne, ligesom adgangen til specialiserede hjælpemidler og metoder kan være udslagsgivende.

Vi forventer fleksibilitet og godt humør – og at man er indstillet på at arbejde tværfagligt med alle skolens faggrupper. Lærere arbejder sammen med pædagoger og terapeuter om at lave udviklende og inkluderende læringsmiljøer for alle vore elever. Eksternt kan man forvente løbende samarbejde med forældre, familieafdelingen, PPR, UU, sundhedspleje, VISO, syns- og motorikkonsulenter og mange flere.

Afdelingen på Nørreland er organiseret med tre mindre teams. Eleverne er delt trinvis. Vi forventer et samlet elevtal i afdelingen i det kommende skoleår på mellem 25 og 30 elever.
Skolen har eget SFH tilbud til eleverne.

Yderligere oplysninger
Tiltrædelse 1. august 2018.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens ledelsesteam eller læs om os på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Mandag den 4. juni kl. 08.00.

Der vil forventeligt være ansættelsessamtaler i uge 24.
 

Deadline for ansøgning

04. juni 2018 08:00


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up