Lærer til Specialkompetence Holstebro afd. Måbjerg

Børn og Unge
Specialkompetence Holstebro søger til afdelingen på Måbjerg tre lærere til faste stillinger med start den 1. august 2018.

Måbjerg er Holstebro Kommunes tilbud til elever med vanskeligheder inden for autismespektret.


Vi søger dygtige og engagerede lærere, og mangler specifikt en lærer til indskolingen som kan undervise i dansk og/eller matematik samt alm. skolefag.
Endvidere søger vi to lærere til udskolingen, som skal have linjefag i hhv. tysk, dansk, fysik/kemi og matematik samt meget gerne erfaring med afgangsprøver i samme fag.

Skolen har i alt ca. 70 elever fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling. Alle elever undervises ud fra individuelle behov. Det daglige arbejde kommer til at foregå i tæt samarbejde med pædagoger, lærere, skolens ergoterapeut og autismekonsulent. Desuden vil der være eksternt samarbejde med socialrådgiver, PPR, uddannelsesvejledere m.fl.

Vi prioriterer ansøgere, der har erfaring og kompetencer inden for det specialpædagogiske felt og
  • har erfaring og viden inden for autisme
  • vægter faglighed højt og har lyst til at videreudvikle den i en pædagogiske praksis, der skal give barnet de bedste forudsætninger for at blive livsduelig
  • er i stand til at tage udgangspunkt i det enkelte barn og være nysgerrig og anerkendende i sin tilgang.
  • som voksen påtager sig ansvaret for at relationen lykkes
  • som voksen tager ansvar for, at elevens dag bliver tilrettelagt så struktureret, forudsigeligt og overskueligt, at elevens muligheder for at agere i hverdagen bliver optimale
  • er i stand til at indgå i samarbejde med forældrene med tanken om, at forældre kender deres barn bedst, så vi i fælleskab kan skabe de bedste muligheder for elevens udvikling
  • er i stand til at agere i et miljø, hvor hverdagen for den voksne kan være uforudsigelig og omskiftelig.

Eleverne modtager undervisning i grupper, der er sammensat ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns særlige behov for undervisning og social udvikling.
Skolen har eget SFH tilbud til eleverne.

Yderligere oplysninger
Se vores hjemmeside.

Tiltrædelse: 1. august 2018.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Eventuelle spørgsmål til teamleder Anita Lykke Hansen, tlf. 96 11 53 80 / 22 71 25 27 eller skoleleder Martin Madsen tlf. 96 11 53 31.

Ansøgningsfrist
Mandag den 4. juni kl. 08.00.

Der vil forventeligt være ansættelsessamtaler i uge 24.

Deadline for ansøgning

04. juni 2018 08:00


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up