Lærer til Staby Skole og Børnehuset Lærkereden

Lærer til Staby Skole og Børnehuset Lærkereden

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst

Staby Skole søger lærer med liniefag i håndværk/design og dansk (indskolingen)

Staby Skole søger pr. 1. august 2023 en dygtig og engageret lærer, som brænder for den lille skole, hvor der er en god atmosfære, og hvor du er tæt på og har indflydelse på beslutningerne. Stillingen er en fuldtidsstilling, men det er også muligt at aftale deltid ned til 32 timer.

Vi søger fortrinsvis en lærer med liniefag eller tilsvarende undervisningskompetence i håndværk/ design og dansk (indskolingen). Da vi er en lille skole, vil andre fag også kunne indgå i skemaet. I kommende skoleår skal vores nye kollega udover dansk og håndværk/design undervise i engelsk i 2. og 3.klasse samt historie i 3. klasse. Det har stor betydning, at du har interesse, uddannelse og/eller erfaring indenfor specialpædagogik.

Vi har for to år siden indført læsebånd og bevægelsesbånd hver dag. Vi prioriterer desuden, at eleverne som en del af matematikundervisningen spiller skak en time om ugen.

Vi søger en lærer, der vil indgå aktivt, positivt og fleksibelt i samarbejdet med skolens øvrige ansatte om den pædagogiske udvikling på Staby Skole og i Børnehuset Lærkereden, og som vil være aktivt og konstruktivt deltagende i at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Du får gode kollegaer, hvor du aldrig går forgæves for faglig sparring, støtte og opbakning i en meget positiv ånd. Desuden er det generelle samarbejde præget af tillid, fleksibilitet og stor ansvarlighed.

Vi samlæser klasserne 2.-3.klasse, 4.-5.klasse og 6.-7.klasse med opdeling årgangsvis i nogle af fagene og tolærerordning med co-teaching, hvor det er muligt. 0. og 1. klasse samlæses ikke.

Vi er en landsbyordning med knap 100 elever i skoledelen, hvor alle kender alle, og med en stor opbakning fra forældrekredsen og lokalområdet.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang med dialogen som bærende redskab. Vi vægter trivsel og fællesskabet højt.

Staby Skole og Børnehuset Lærkereden har siden 1. august 2014 arbejdet med PALS. PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Vi forventer, at du vil gå positivt ind i dette arbejde.

Yderligere oplysninger

Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 23.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Lene Ettrup på telefon 96 11 55 41 eller telefon 51 83 82 24 eller mail lene.ettrup@holstebro.dk.

Deadline for ansøgning

31. maj 2023 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up