Lærer til undervisning i udskolingen indenfor autismeområdet - Ellebæk

Lærer til undervisning i udskolingen indenfor autismeområdet - Ellebæk

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst
Ellebæk - Specialkompetence Holstebro
Da en af vores dygtige lærere i udskolingen på Ellebæk har fået en lederstilling på en anden skole i kommunen, søger vi et nyt medlem til vores team.

Interesserer du dig for specialpædagogik, herunder særligt autismeområdet, og er du særligt motiveret for arbejdet med elever, der går i 7. til 10. klasse?

Så har vi en skole, hvor samarbejde, nysgerrighed og den anerkendende tilgang til eleverne er i højsædet. Motivation og mening for vores elever er ofte båret af særlige interesseområder og faglige styrker, her spiller personalets helt særlige tilgang en central rolle.

Vi søger en lærer med høj faglighed, specialpædagogisk interesse og/eller erfaring.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer.

Hverdagen på Ellebæk

Hverdagen for elever på afd. Ellebæk er tilrettelagt med fagligt indhold i overensstemmelse med Folkeskoleloven. Det vil sige fagdelte lektioner i kombination med arbejde med personlige og sociale kompetencer og færdigheder – livsduelighed.

Fælles for eleverne er, at de har vanskeligheder inden for autismespekteret og et kognitivt niveau inden for normalområdet. Dagligdagen er derfor præget af en autismespecifik specialpædagogisk tilgang til eleverne, hvor nysgerrighed og pædagogisk sparring danner udgangspunkt for den daglige praksis.

Vi forventer, at du

  • har et godt humør og ønsker at deltage og bidrage til et godt kollegafællesskab
  • er et psykisk robust og afbalanceret menneske, der besidder en stærk følelsesmæssig intelligens
  • påtager dig ansvaret for, at relationen lykkes – såvel voksen-barn som barn-barn relationen
  • tager ansvar for, at elevens dag bliver tilrettelagt så struktureret, forudsigeligt og overskueligt, at elevens muligheder for at deltage optimeres
  • er i stand til at indgå i et tæt samarbejde med forældrene
  • er i stand til at agere i et miljø, hvor hverdagen for den voksne kan være uforudsigelig og omskiftelig
  • ønsker at samarbejde tværfagligt såvel internt med skolens øvrige faggrupper herunder pædagoger, vejledere og terapeuter som eksternt, hvor blandt andre Familiesektionen, Videnscentret samt UU er vores gode samarbejdspartnere

Om Specialkompetence Holstebro

Vi er organiseret i afdelingerne Ellebæk, Vingehøj, Nørreland og Storå. Hver afdeling med sit speciale. Samlet laver vi skole for ca. 257 børn med vidtgående støttebehov. Kollegialt er vi godt og vel 150 medarbejdere – heraf ca. 42 på Ellebæk.

Vores afdelinger er organiseret i trin og hver afdeling har eget SFO tilbud til eleverne. Arbejdet med eleverne er organiseret i selvstyrende teams med en høj grad af fælles opgaveløsning med stor indflydelse på rammer og indhold.

Du kan også læse om os på adressen www.specialkompetence.holstebro.dk

Yderligere oplysninger

Tiltrædelse 1. august 2024

Ansøgningsfrist senest fredag den 14. juni 2024 kl. 08.00.

Der vil være ansættelsessamtaler i uge 25.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan du få ved at henvende dig til viceskoleleder Rasmus O. Andersen telefon 96 11 53 80 eller pædagogisk leder Tina Tønnesen på telefon 96 11 53 83.

Deadline for ansøgning

14. juni 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up