Lærer til undervisning på mellemtrinnet afdeling Nørreland

Lærer til undervisning på mellemtrinnet afdeling Nørreland

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst

Specialkompetence Holstebro

Er du læreruddannet, og ønsker du at fokusere på det specialiserede område og samtidig blive en del af en velfungerende skole, hvor den
specialpædagogiske viden er i højsædet?

Vi har en fast fuldtidsstilling ledig på afd. Nørreland på mellemtrinnet.

Vi er en skole, hvor samarbejde og en anerkendende og nysgerrig tilgang til eleverne er i højsædet. Motivation og mening for vores elever er ofte båret af særlige interesseområder, og her spiller personalets nysgerrighed en central rolle.

Vi søger en lærer med høj faglighed, specialpædagogisk interesse og/eller viden. Derudover så værdsætter vi erfaringer med aktiviteter og læring i specialpædagogisk kontekst.

Lærer til afdeling Nørreland

Hverdagen for elever i afd. Nørreland er tilrettelagt med fagligt indhold i overensstemmelse med intentionerne i folkeskoleloven. Det vil sige fagdelte lektioner i kombination med arbejde med personlig og sociale kompetencer og færdigheder – livsduelighed. Arbejdet med eleverne er organiseret i selvstyrende team med en høj grad af fælles opgaveløsning.

Fælles for eleverne er, at deres vanskeligheder samlet set gør, at de ikke aktuelt profiterer af et skoletilbud i tilknytning til almenområdet. Det kan være begrundet i reduktion i stimuli fra omgivelserne, ligesom adgangen til specialiserede hjælpemidler og metoder kan være udslagsgivende.

Vi forventer, at du…

  • har et godt humør og ønsker at deltage og bidrage til et godt kollegafællesskab
  • påtager dig ansvaret for, at relationen lykkes – såvel voksen-barn som barn-barn relationen.
  • tager ansvar for, at elevens dag bliver tilrettelagt så struktureret, forudsigeligt og overskueligt, at elevens muligheder for at deltage optimeres.
  • er i stand til at indgå i et tæt samarbejde med forældrene
  • er i stand til at agere i et miljø, hvor hverdagen for den voksne kan være uforudsigelig og omskiftelig.
  • ønsker at samarbejde tværfagligt såvel internt med skolens øvrige faggrupper herunder pædagoger, vejledere og terapeuter som eksternt, hvor blandt andre Familiesektionen, PPR samt UU er vores gode samarbejdspartnere.

Om Specialkompetence Holstebro

Vi er organiseret i afdelingerne Ellebæk, Nørreland og Storå. Hver afdeling med sit speciale. Samlet laver vi skole for ca. 260 børn med vidtgående støttebehov. Kollegialt er vi godt og vel 160 medarbejdere – heraf 23 personaler på afd. Nørreland.

Vores afdelinger er organiseret i trin, indskoling, mellemtrin og udskoling, og hver afdeling har eget SFO tilbud til eleverne. Arbejdet med eleverne er organiseret i selvstyrende teams med en høj grad af fælles opgaveløsning med stor indflydelse på rammer og indhold.

Du kan også læse om os på vores hjemmeside

Yderligere oplysninger

Tiltrædelse 1. august 2023

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist senest onsdag den 14. juni 2023 kl. 08.00.

Der vil være ansættelsessamtaler tirsdag den 19. juni 2023 mellem kl. 13-18.

Yderligere oplysninger kan du få ved at henvende dig til Teamleder Jesper Bjerresgård/96 11 53 33 eller og/skoleleder Gitte Loftager/96 11 53 38.

Deadline for ansøgning

14. juni 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up