Leder af Forsikringsadministration (Risiko- og forsikringskoordinator)

Leder af Forsikringsadministration (Risiko- og forsikringskoordinator)

Staben
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger en leder til vores risikostyrings- og forsikringsafdeling med tiltrædelse snarest muligt.

Du vil blive leder af et team, som foruden dig består af 2 medarbejdere. Afdelingen er kendetegnet ved godt humør og en uformel omgangstone.

Afdelingen har det overordnede ansvar for kommunens forsikringer og risikostyring, samt videoovervågning og AIA. Du bliver kommunens nøgleperson på risikostyrings- og forsikringsområdet.

Holstebro Kommune er grundlæggende selvforsikret, og afdelingen drives som et in-house forsikringsselskab.

Vi forventer, at du

 • Har forsikringsmæssig baggrund.
 • Er uddannet fra Forsikringsakademiet og/eller har taksatoruddannelse el. lignende.
 • Har enten en uddannelse i risikostyring, eller ved løbende kurser og efteruddannelse har erhvervet fornøden teoretisk viden om området.
 • Arbejder struktureret med flair for økonomistyring og dokumentation
 • Teknisk viden om byggeri, anlæg og køretøjer vil være en fordel.
 • Tænker og handler løsningsorienteret.
 • Er god til selvledelse og har gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Har lyst til og flair for ledelse.

Til gengæld får du et arbejde

 • Hvor du indgår i et godt arbejdsmiljø, og kommer i kontakt med mange mennesker.
 • På en spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor hver eneste dag er forskellig.
 • Som er selvstændigt og afvekslende med gode muligheder for faglig udvikling.

Arbejdet omfatter bl.a.

 • Vedligeholdelse af policer og sikring af, at krav bliver mødt/overholdt.
 • Behandling skader og henvendelser.
 • Økonomistyring, herunder præmiebetaling og skadesudbetaling.
 • Foretagelse af risikotiltag baseret på analyser af bygninger, bilflåde og løsøre.
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation om skader, adfærd og forebyggelse.
 • Opfølgning på skader, vurdering af skaders omfang og omkostning ved udbedring af skader.
 • Daglig support af kollegerne i hele organisationen på forsikringsområdet (bl.a. administration og sagsbehandling vedrørende ansvar-, bil-, bygnings-, løsøreskader).
 • Kontrol af forsikringspolicer, opkrævninger m.m.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af forsikringspolitikker, manualer, oversigter m.m.
 • Forhandling/samarbejde med forsikringsselskaber.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudssammenligning, beslutningsoplæg mv. i samarbejde med vores udbudsteam.
 • Generel risikostyring.

Ansøgningsfrist

Lyder ovenstående som dig, og tænker du, at vi er et godt match?
Så søg stillingen senest den 12. juni 2024.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en 37-timers stilling.
Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter principperne i Ny Løn.

Yderligere information

Der vil blive tilbudt et individuelt introduktionsprogram, der matcher din profil.
Holstebro Kommune er røgfri arbejdsplads.
Stillingen søges online via Holstebro kommunes hjemmeside.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Chef for Indkøb, Forsikring og Intern Service, Martin Eliassen på telefon 96 11 70 44.

Deadline for ansøgning

12. juni 2024 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up