Leder til Videncenteret i Børn og Unge

Leder til Videncenteret i Børn og Unge

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst

Leder til Videncenteret i Børn og Unge


Vi søger en udviklende leder til Videncenteret i Børn og Unge

Har du stor indsigt og kan give sparring i inkluderende tiltag i dagtilbud og skoler?
Er du faglig dygtig og kommunikerende?
Er du god til at skabe følgeskab både internt og eksternt?
Så er stillingen som leder til Videncenteret i Børn og Unge måske noget for dig!

Videncenteret i Børn og Unge er en enhed for tværgående indsatser for børn og unge i alderen 0-18 år, som i samarbejde med dagtilbud, skoler, familiesektion m.m. skal fremme børn og unges muligheder for at deltage i fællesskaber og opleve udvikling og trivsel. Dette kan ske ved rådgivning om individuelle indsatser, klasserumsledelse, struktur m.m.

Videncenteret består af tale-hørekonsulenter, psykologer, inklusionsvejledere, ressourcepædagoger, ergoterapeut, læsekonsulent, administrative medarbejdere m.m.

Der er cirka 50 medarbejdere ved Videncenteret. Lederteamet består ud over lederen af to teamledere. Lederteamet samt medarbejderne har fordelt distrikter i dagtilbud og skoler mellem sig, således at de er tæt på de lokale ledere i skoler og dagtilbud.

Den decentrale beslutningskraft er højt prioriteret i Holstebro Kommune, fordi vi er overbevist om, at det lokale ansvar skaber de lokale enheder. Som leder er du i høj grad med til at påvirke og tegne Videncenterets udvikling, hvor dine visioner kommer til udtryk på en god måde. Samtidig er du en del af et fællesskab og et tillidsfuld samarbejde med både øvrige ledere og forvaltningen.

Profilen
Ingen ansøgere opfylder alle ønsker, men vi håber, at du
  • Brænder for at børn og unge skal have et godt liv – nu og i fremtiden
  • Gerne vil være synlig, åben og kommunikerende
  • Har en inddragende og åben tilgang
  • Er et engageret væsen og har et godt humør
  • Har evner og lyst til at indgå i en politisk ledet organisation
  • Tænker strategisk og udviklende
  • Ved, at relationer er en vej til resultater

Det praktiske
Du kan læse meget mere om stillingen, forventningerne og ansættelsesprocessen i job- og personprofilen, som du kan se her.

Du er meget velkommen til at kontakte skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen (21803371), hvis du vil høre mere om stillingen

Sidste ansøgningsfrist den 11. april kl. 08.00

Deadline for ansøgning

11. april 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up