Medarbejder til Hyldgården Hus 7 - Center for Handicap

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Hus 7 søger en ny kollega – socialpædagog, social og sundhedsassistent, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut eller fysioterapeut.

Stillingen er en fast stilling på 32 timer. Tiltrædelse gerne snarest muligt.
Du skal påregne at arbejde dag-, aften, samt hver 2. weekend. Pt. arbejdes der hver 3. weekend.

Hus 7 er et botilbud til fem borgere. Borgerne er diagnosticeret inden for autismespektret, og med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Hverdagen er tilrettelagt ud fra individuelle støttesystemer, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer, for at den enkeltes hverdag kan fungere.
Der er brug for en høj specialiseret indsats, hvor man skal være god til at aflæse og tilrette aktiviteter til den enkeltes dagsform, for at opnå den bedste dag for borgeren.
Det er vigtigt at kunne være tydelig i sin tilgang, og kunne reagere på borgernes udtryk og kropssprog, da flere af borgerne ikke har verbalt sprog.
Borgerne kan reagere uhensigtsmæssigt i pressede situationer, hvor der kan forekomme udad reagerende og selvskadende adfærd pga. manglende impulsstyring.
Der arbejdes ud fra principperne fra KRAP, mindste indgrebsprincip og motivationsarbejde. Den sansemotoriske, neuropædagogisk indsigt og viden om high and low aurosal, er basale grundsten for borgernes trivsel.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en Recovery baseret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Vi ønsker, at du

 • Er engageret og faglig stærk.
 • Er fysisk og psykisk robust.
 • Har en tydelig personlighed, modenhed og i stand til at sætte grænser.
 • Har erfaring med konflikthåndtering.
 • Har erfaring inden for autismespektret, samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede.
 • Er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn.
 • Ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv.
 • Er loyal overfor fælles beslutninger.
 • Har fokus på borgernes ressourcer, og er anerkendende i dit arbejde.
 • Kan skabe tryghed, forudsigelighed og trivsel i strukturerede rammer.
 • Ser udarbejdelse af handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
 • Er fleksibel / omstilling parat og loyal overfor fælles beslutninger.
 • Er aktivt deltagende i supervision og efteruddannelse.

Vi tilbyder

 • Fem spændende og livsbekræftende borgere.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø, fagligsparring, høj etik og humor.
 • Et arbejde hvor kommunikationen er grundlæggende.
 • Supervision og efteruddannelse.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Du er velkommen til at kontakte

koordinator Monica Andersen, telefon 25 21 50 24 eller funktionsleder Lene Byskov, telefon 24 81 15 38, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest tirsdag den 25. maj 2021 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 28. maj 2021.

 

Deadline for ansøgning

28. maj 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up