Medarbejder til Rydehjemmet, Center for Handicap

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Rydehjemmet søger to engagerede og handlekraftige kollegaer med en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund.

Der er tale om to faste stillinger på hhv. 30 og 32 timer og med vagter som er fordelt på dagvagter, aftenvagter og weekendvagt hver 2. weekend

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Rydehjemmet er et døgntilbud, ABL § 105 stk 2, som rummer 19 udviklingshæmmede borgere, derudover kan borgerne også have psykiatriske udfordringer. Botilbuddet er placeret 15 km fra Holstebro i landlige omgivelser. Målgruppen er borgere over 35 år, som udover socialpædagogisk støtte, har brug for pleje og omsorg. Rydehjemmet er et botilbud, hvor der lægges stor vægt på at skabe et trygt hjemligt miljø, hvor der altid tages udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og behov.

I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 16 brugere.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en Recovery orienteret tilgang. På Rydehjemmet arbejder vi i teams. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat, og det er vigtigt, at du formår at bruge din faglighed samtidig med at du kan give plads til andres.

Vi ønsker, at du

 • Har erfaring inden for området eller er nysgerrig for at lære mere om målgruppen.
 • Kan skabe tryghed, forudsigelighed og trivsel i strukturerede rammer.
 • Handler og agere med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • Ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv.
 • Har fokus på borgernes ressourcer, og er anerkendende i dit arbejde.
 • Ser udarbejdelse af handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
 • Med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

 • Fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor faglig sparring og refleksion prioriteres.
 • Høj grad af ansvar og medindflydelse
 • Kontinuerlig supervision samt personlig og faglig udvikling
 • Engagerede og kompetente kollegaer

Du bliver aflønnet efter reglerne for Lokalløn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte koordinator Karina Weis på telefon 96 11 46 91 eller funktionsleder Jane Adrup på telefon 25 61 02 70 hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside seneste onsdag den 24. august 2022 kl. 12.00.

Samtaler vil blive afholdt fredag den 26. august 2022.

Deadline for ansøgning

24. august 2022 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up