Medarbejder til vejdriftområdet

Teknik og Miljø
 • Print
 • Forstør tekst
Har du viden og erfaring indenfor drift og vedligehold af veje og belægninger og vil du være med til at påvirke løsningen af vores driftsopgaver, så har vi jobbet til dig!

Team Drift arbejder med alle opgaver inden for drift og vedligehold af kommunens veje, grønne områder og skove. Vi sagsbehandler, vejleder og sætter retningen for driftsopgaverne inden for teamets fagområder.

Vi har udliciteret al drift og vedligehold af kommunens parker og veje og har et stærkt og konstruktivt samarbejde med entreprenøren.

Dine vigtigste opgaver

Vi søger en administrativ kollega, der har viden og erfaring inden for vejdrift og som aktivt vil være medspiller i vores team.

Team Drift løser mange opgaver som

 • Samarbejde med kolleger og driftsentreprenøren om drift, vedligehold og udvikling af kommunens 1.100 km vejnet og vejtekniske elementer.
 • Bidrage med viden om bæredygtige løsninger, bl.a. LAR på vejområdet.
 • I samarbejde med andre teams, koordinere driften af de vejtekniske områder i både byggemodninger, i byerne og i landområderne.
 • Ajourføre vejdata i bl.a. Vejman og ArcGIS, og bidrage med viden og ideer til digitalisering indenfor området.
 • Selvstændigt sagsbehandle henvendelser fra borgere og virksomheder inden for teamets fagområder.
 • Administration og kontraktstyring i forhold til kontrakt på Park og Vejdrift i Holstebro kommune.
 • Opfølgning på udførelse af opgaver der udføres af entreprenører.
 • Sikre den gode kommunikation på flere niveauer, med både kolleger, entreprenør, borgere, virksomheder mm.
Som en naturlig del af det administrative arbejde, vil der også være tilsyn i ”marken”.

Vi forventer, at du har kendskab til drift af veje, og tænker du kan være ingeniør, entreprenør, teknisk designer eller på anden vis har kendskab til administrative opgaver i forbindelse med drift af veje.

Hvem er du?

Vi lægger vægt på disse styrker hos dig:

Faglighed: Du har, gennem din uddannelse og/eller erhvervserfaring, en bred faglig indsigt. Du mestrer at have både en teoretisk og praktisk tilgang til opgaverne, således du i dagligdagen kan kommunikere med både borgere, entreprenører og kolleger.

Effektivitet: Du mestrer at arbejde med mange opgaver, og kan handle hurtigt på de forskelligartede opgaver. Du kan selvstændigt prioritere i opgaverne, som du sammen med dine kolleger og leder finder det rette niveau for løsningen heraf.

Fleksibilitet: Du kan lide at have kontakt med en bred gruppe af borgere. Du er klar på forandring og udvikling i en hverdag med komplekse opgaver, og du er en effektiv bidragsyder, der involverende stiller din viden til rådighed i samarbejdet med dine kolleger.

Stabilitet: Du arbejder stabilt og professionelt med din opgaveløsning. Du er procesorienteret og bidrager til et positivt samarbejde med både kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, så vi sammen sikrer fremdrift i opgaverne.

Engagement: Du udviser energi og godt humør, er nysgerrig på alternative løsninger, og bidrager til den faglige og sociale udvikling af teamet.

Hvad møder du?

Team Drift består af 11 medarbejdere; 6 administrative medarbejdere, 1 teamleder og 4 medarbejdere i skoven. Vi har en bred viden inden for vej-, park- og skovdrift. Vi løser opgaver på mange niveauer; fra behandling af borgerhenvendelser til udformning af politiske sagsfremstillinger og samarbejder med eksterne interessenter som f.eks. borgerforeninger.

Trafik, Park og Skov rummer i alt tre teams som foruden Team Drift er Team Anlæg og Team Trafik og Myndighed. Mange opgaver løses på tværs af de tre team, så det er en forudsætning, at alle vil det gode samarbejde på tværs i organisationen.

Du bliver en del af et team, som vægter det gode samarbejde og kollegaskab højt. Vi behandler hinanden ordentligt og bringer vores kompetencer i spil - samtidig har vi plads til uhøjtidelighed og et godt grin.

Du vil opleve, at vi arbejder med stor grad af uddelegering af ansvaret i løsningen af de daglige opgaver. Vi løser mange opgaver selvstændigt, men er opmærksomme på, at prioritere de tværfaglige samarbejder for at sikre de bedste løsninger.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
 • Annette Vognbjerg, Chef for Trafik, Park og Skov E-mail: Annette.Vognbjerg@holstebro.dk eller på telefon 20 98 38 57 eller
 • Martin Meisler, Teamleder i Team Drift E-mail: Martin.Meisler.Elmholdt-Svendsen@holstebro.dk eller på telefon 40 48 12 30.

Løn og ansættelsesvilkår

Afhængig af din faglige uddannelse vil ansættelse ske i henhold til gældende overenskomst.

Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse snarest muligt.

Arbejdssted er i Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Ansøgningsfrist

Vi vil gerne have stillingen besat snarest muligt, så send din ansøgning via Holstebro Kommunes hjemmeside. Vi holder løbende samtaler og når stillingen er besat, vil stillingsannoncen blive fjernet.

De første samtaler vil vi gerne holde mandag den 5. december 2022.

Deadline for ansøgning

01. februar 2023 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up