Medarbejdere til Kollegiet Mariebjerg - Center for Psykiatri

Medarbejdere til Kollegiet Mariebjerg - Center for Psykiatri

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst

Kollegiet Mariebjerg søger medarbejdere

Grundet optag af nye beboer på Kollegiet Mariebjerg søger vi personale til ledige stillinger
 • Der er tale om faste stillinger på 35 timer. I forhold til fagprofession søger vi enten pædagoger eller ergoterapeuter.
 • Derudover har vi en ledig stilling til en begivhedsbestemt ansættelse på 35 timer.
 • Der søges til dag/aftenarbejde og weekendarbejde hver 3. uge.
 • Opstart 1. december 2023. 

Vi er et stort hus med både STU og kollegium - vi er ca. 45 ansatte på Mariebjerg og er organiseret under socialafdelingen i Center for psykiatri. Fysisk er vi placeret på Burvej 2 i Vemb. Vores kerneopgave er, at Samskabe et kvalificeret hverdagsliv for og med borgeren. Overordnet set arbejder vi ud fra et Recovery orienteret perspektiv, hvor borgeren betragtes som erfaringsekspert, med vigtig viden om egne personlige drømme, ønsker og håb. Derudover arbejder vi med faglige tilgange som KRAP og den værdsættende samtale.

Målgruppen på Mariebjerg er unge i alderen 16-25 år, hvor hovedparten af beboerne tager en STU-uddannelse, som er placeret på samme matrikel. STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Kollegiepersonalet har et tæt samarbejde med undervisningspersonalet på Mariebjerg,

Kollegiet på Mariebjerg er opdelt i to grupper, hvor den ene gruppe er for unge med et udviklingshandicap og den anden gruppe er unge med ADHD, autisme, tilknytningsforstyrrelser ol. I weekenderne er vi en stor gruppe, hvor vi hjælper hinanden på tværs af grupperne.

Hvem er vi?

 • Vi er et ”fyrtårn” inden for specialområdet, hvor et udviklende ungdomsmiljø er omdrejningspunktet. Vores unge deltager i et bredt spekter af fritidsaktiviteter, såsom ridning, trampolin, koncerter/diskotek mm.  
 • De unge bor ofte på kollegiet i ca. 3 år, hvilket passer med længden på STU-uddannelsen.
 • Vi arbejder med indsatsmål i Nexus og er optaget af en god dokumentationspraksis.
 • Personalegruppen på kollegiet er primært med fagprofession som pædagoger, men vi har også ergoterapeuter og sundhedspersonale ansat.
 • Vi arbejder med Sekoia og velfærdsteknologiske løsninger.
 • Døgntilbuddet har åbnet hele året.

Hvad forventer vi

 • At du er uddannet pædagog eller ergoterapeut.
 • At du er positiv, imødekommende og er anerkendende i din tilgang til vores beboer.
 • At du kan arbejde i et til tider udfordrerende miljø, hvor kollegial sparring er en vigtig del af hverdagen.
 • At du kan drage omsorg og understøtte et udviklende ungdomsmiljø for vores unge mennesker, hvor oplevelser og nærvær er i centrum.
 • At du evt. har erfaring med målgruppen og kender betydningen af de gode relationer.   

For yderligere information

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte
 • funktionsleder Jacob Jensen (hverdage i tidsrummet 8.00-16.00) på telefon 30 51 72 89 / 96 11 46 45 eller
 • Pia Lehmann koordinerende medarbejder (i tidsrummet mandag – torsdag 8.00-16.00) på telefon 96 11 69 75 / 61 12 35 71.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Der er ansøgningsfrist onsdag den 11. oktober 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 25. oktober fra kl. 08.00-16.00.

Ansættelsen vil være med opstart fra 1. december 2023.

Der gives løn efter gældende overenskomst.
 

Deadline for ansøgning

11. oktober 2023 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up