Ny sektionsleder til Familiesektionen i Holstebro

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst

Er du socialrådgiver med ledelseserfaring fra myndighedsområdet og brænder du for børn og ungeområdet? Er du tydelig og nærværende i din ledelse og har du gode samarbejdskompetencer?
Så læs endelig videre!

Familiesektionen tilbyder et virkelig spændende lederjob for den der drømmer om at gøre en forskel.

Vi har en lederstilling der i særdeleshed kalder på operationelle, kommunikative og strategiske kompetencer på en gang.
En ambitiøs sektion hvor dygtige teamledere og dygtige medarbejdere dagligt vil udfordre din tænkning og måde at gøre tingene på. En afdeling med medarbejdere der brænder for deres arbejde og for at gøre en forskel for børn, unge og deres familier og som har en stor faglig stolthed og gerne vil faglig udvikling.

Du tilbydes et stort personligt ledelsesrum og gode muligheder for at oversætte og dagsordenssætte familieområdets rolle og betydning horisontalt og vertikalt. Alt inklusiv støtte, opbakning og holdånd, også på lederniveau.
Familiesektionen i Holstebro Kommune er en del af Børn og Unge forvaltningen og udfører myndighedsopgaver på 0 – 18 års området. Vi arbejder forebyggende og netværksinddragende med bl.a. dialogbaserede underretninger og ud fra Signs Of Safty og det vil vi gerne gøre endnu mere.

Børn- og familieområdet har stor bevågenhed både internt og eksternt såvel som politisk og administrativt. Det betyder, at du skal kunne trives under pres og med de korte/akutte dagsorden, der er på området. Det er vigtigt, du er drevet af et personligt engagement og kan være både målrettet og vedholdende. Omvendt skal du formå at være nærværende og responsiv i forhold til organisationens behov.
Familiesektionen er organiseret med et børneteam, et ungeteam og et handicapteam samt et forebyggelsesteam. Derudover er der i afdelingen konsulenter og administrative medarbejdere. Der er ansat tre teamledere i familiesektionen til at varetage personaleledelsen og den faglige ledelse for hhv. ungeteam, børneteam og handicapteam. De øvrige medarbejdere referer til sektionslederen.

Om dig

 • Du har en socialfaglig baggrund og ledelseserfaring fra myndighedsområdet: Lovgivningen, målgruppen, fagligheden, metoderne mv. er meget velkendt stof for dig.
 • Du står på en ledelsesstil båret af et personligt engagement i området og synlighed, nærvær og tilgængelighed er naturligt for dig.
 • Du udviser tillid og uddelegerer ansvar uden at miste overblikket selv.
 • Du tør være menneske og besidder selverkendelse også når tingene er svære. Omvendt kan du stå fast, når opgaven kalder på det.
 • Du kan samle afdelingen, med respekt for de forskellige teams og deres behov.
 • Du er inddragende og lydhør i forbindelse med at få udviklet og implementeret relevante arbejdsgange, ny praksis og andet i afdelingen.
 • Du er dedikeret til et godt arbejdsmiljø.
 • Du har – eller får ret hurtigt overblik over og indblik i egne opgaver, teamledernes opgaver samt er tydelig og forudsigelig ift. hvad der kræves af medarbejderne.
 • Du kan tænke langsigtet og strategisk samtidig med at du kan være nærværende i nuet.

Som sektionsleder skal du varetage den overordnede ledelse af afdelingens opgaver, herunder både indgå i og tage ledelse på en række netop igangsatte udviklingsprocesser, som afdelingen kalder på. Disse processer skal højne medarbejdertrivsel, styrke fagligheden, understøtte teamlederne og sikre et tættere samspil internt i familiesektionen og med de øvrige afdelinger på såvel familieområdet som i hele børn- og unge forvaltningen og endelige de øvrige centrale samarbejdspartnere.

Opgaverne er bl.a.

 • Skabe tillid, stabilitet og sammenhængskraft i afdelingen så ”vi’et” bliver stærkere.
 • Personaleansvar for tre teamledere og en medarbejdergruppe med reference til dig.
 • Fagligt og økonomisk ansvar for sektionen.
 • Oversætte og udvikle politiske, juridiske og økonomiske rammer og processer, så det giver mening i sektionen.
 • Kvalitetssikring- og udvikling af sagsprocesser og tidsfrister i henhold til lovgivning og politisk fastsat serviceniveau.
 • Ugentlige møder med Familie- og dagtilbudschef og teamledere med henblik på sikring af ensartet tilgang til den faglige opgaveløsning og sammenhængskraft i sektionen.
 • Forestå og udvikle sektionsmøder, MED møder og ledermøder i sektionen.


I Børn og Unge prioriterer og ønsker vi sammenhængskraft og fællesskab på alle niveauer. Som sektionsleder bliver du derfor en del af den samlede ledergruppe i forvaltningen. Du bliver også en del af familieområdets lederteam, der består af lederen af børne- og familiehusene, leder af sundhedsplejen og Familie- og dagtilbudschefen. Derudover er der et lederteam i Familiesektionen og sektionsmøder, ligesom det lokale MED udvalg er et vigtigt samarbejde. Organisatorisk får du reference til Familie- og dagtilbudschefen.

I Børn og Unge forvaltningen arbejder vi endvidere for at udleve børn- og unge politikken og for at alle børn og unge skal have et godt liv nu og i fremtiden. Det er vigtigt, at du kan se dig og din rolle ind i begge dele også som oversætter og foregangsfigur.

Ansøgningsfrist

Mandag den 15. november 2021 og stillingen ønskes besat senest 1. januar 2022
Første samtale afholdes fredag 19. november 2021 mellem kl. 08 og 12.00.
For de kandidater der går videre afholdes anden samtale 24. november 2021 mellem kl. 13.00 og 16.00. Der er personlighedstest og tilbagemelding mellem samtalerne.

Har du spørgsmål til stillingen kan du ringe til Familie- og dagtilbudschef Marianne Rahbek på telefon 41 57 18 81.Deadline for ansøgning

15. november 2021 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up