Økonomikonsulent til Børn og Ungeområdet - barselsvikariat

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Motiveres du af sikker drift og har flair for tal og økonomi? Kunne du tænke dig at bidrage med dine økonomikompetencer i en fagforvaltning?
Så er det måske  dig, der vil låne et job som økonomikonsulent i Børn og Unge, mens vores kollega er på barsel fra marts?

Som økonomikonsulent med ansvar for det centrale dagtilbudsområde, vil du have en afgørende rolle i forhold til at sikre god økonomistyring igennem daglig drift. I samarbejde med teamet vil du også blive inddraget i analysearbejde for chefgruppen og det politiske udvalg.

Dagtilbudsområdet indeholder mange forskellige pasningstyper for børn i alderen 0-6 år, som hver især er omfattet af forskellige lovgrundlag. Dette er medvirkende til variation og kompleksitet i arbejdsopgaverne.

Arbejdsopgaverne vil være en kombination af faste opgaver og ad hoc-opgaver, som kan have både administrativ og udviklingsorienteret karakter. De faste opgaver følger i høj grad et årshjul, som er lavet på baggrund af den overordnede tidsplan i kommunen, mens ad hoc-opgaver i høj grad vil være præget af de aktuelle politiske fokusområder.

Eksempler på faste opgaver

 • Budgettering, herunder fordeling af midler på baggrund af politisk vedtaget tildelingsmodel
 • Løbende økonomiopfølgning
 • Beregning af takster f.eks. forældrebetaling og tilskudssatser
 • Vedligeholdelse af økonomi og kapacitetsdata i fagsystem
 • Indberetninger til Danmarks Statistik og Ministeriet
 • Diverse afregninger med institutionerne og udbetaling af tilskud til private pasningsordninger

Eksempler på ad hoc-opgaver

 • Administration af projektmidler fra Børne og Undervisningsministeriet
 • Foretage udtræk fra fagsystemer, udarbejde analyser og udvikling af ledelsesinformation
 • Sparring med teamleder og chefgruppen omkring økonomistyring og tiltag

I forbindelse med opgaveløsningen vil du skulle samarbejde med de øvrige teams i afdelingen, chefgruppen, Pladsanvisningen i Borgerservice samt kommunens centrale økonomiafdeling.

Vi forventer, du

 • har erfaring med økonomiopgaven i offentlig organisation
 • evner at videreformidle økonomi på flere niveauer
 • arbejder struktureret, effektivt og selvstændigt, og samtidig er god til at samarbejde
 • er nysgerrig og har blik for at optimere arbejdsgange
 • brænder for - gennem sikker drift - at bidrage til at sikre de bedst mulige vilkår for Holstebro Kommunes børn og unge
 • har lyst til at bidrage til teamet - gerne med smil og et godt lune

Vi benytter blandt andet systemerne ØS, KMD Institution, SBSYS og TARGIT. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til disse systemer. Derudover skal du være fortrolig med Excel.

Om os

Du vil blive en del af et team på i alt 5 økonomikonsulenter og en teamleder, hvor vi hjælper hinanden med opgaverne og sammen får tingene til at lykkes – også når det går rigtigt stærkt.

Vi er et team i udvikling og besidder tilsammen et bredt økonomifagligt kompetencefelt. Vi har som team mange ideer og ambitioner, og brænder for hele tiden at forfine vores arbejdsgange og tiltag.

Stillingen er forankret i Børn og Unge Sekretariatet. Personalemæssigt refererer du til Sekretariatschefen, men teamet vil fagligt blive ledet af teamlederen.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er den 3. december kl. 8.00.
Første samtale finder sted d. 8. december.
Tiltrædelsesdato d. d. 1. februar med forventet slut ved udgangen af 2022.

Løn efter gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer med arbejdssted på Holstebro Rådhus.

Har du spørgsmål

til stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Lone Pedersen på telefon 96 11 51 18 eller Sekretariatschef Lotte Lind på telefon 24 61 08 45.


 

Deadline for ansøgning

03. december 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up