Økonomikonsulent til budgetopfølgninger på socialområdet, barselsvikar

Økonomi
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger en dygtig kollega, der har lyst til at være med til at arbejde med budgetopfølgning på Socialområdet. Arbejdet vil skulle udføres i tæt samarbejde med fagchefer, centerledere og funktionsledere.

Økonomi er en del af Holstebro Kommunes Stab, som understøtter byrådet og den samlede organisation med en kompetent, effektiv og sammenhængende opgaveløsning ved at servicere og stille viden til rådighed til alle dele og niveauer i organisationen. Vi driver og kvalificerer bl.a. udviklingstiltag, beslutningsgrundlag og tværgående indsatser i hele den kommunale organisation.

Økonomis fornemste opgave er at sikre, at budgetansvaret løftes på tværs af organisationen gennem budget, budgetopfølgning og regnskab.

Budget har det overordnede ansvar for kommunens budget og budgetopfølgning og leverer analyser og ledelsesinformation til hele organisationen. Der pågår i øjeblikket et større udviklingsprojekt omkring hele metodeudviklingen for budgetopfølgningen på alle økonomis områder.

Budgetopfølgninger, budget, takster mv. på Socialområdet varetages af et team på 4 økonomikonsulenter.

Dine arbejdsopgaver vil primært være

 • Budgetopfølgninger for Socialafdelingens centre
 • Konsulentbistand til de enkelte fagchefer, centerledere og funktionsledere
 • Udvikling af de administrative funktioner for at sikre faglighed og ressourceudnyttelse i hele organisationen
 • Økonomiske analyser

Vi forventer, at du

 • har en for stillingen relevant uddannelse og gerne med erfaring fra økonomiske funktioner og værktøjer (F.eks. AS2007, Excel, ØS Indsigt, TARGIT) eller har mod på hurtigt at sætte sig ind i det.
 • har personlig gennemslagskraft, der sikrer, at de nødvendige beslutninger træffes og implementeres i organisationen
 • kan arbejde selvstændigt og systematisk, tager ejerskab for opgaverne, men samtidig også bidrage til gruppesamarbejdet.
 • at du er nysgerrig og engageret i såvel egne som Økonomis samlede opgaveportefølje

Vi kan tilbyde dig

 • at bidrage til at drive Holstebro Kommunes økonomistyring.
 • at arbejder med data på tværs i et fælles ledelsesinformationssystem, med fokus på aktiviteter og økonomi. 
 • en attraktiv arbejdsplads og en spændende stilling med masser af udvikling.
 • en dynamisk og engageret afdeling der vidensdeler og samarbejder.
 • en afdeling med et godt socialt fællesskab og en stor arbejdsglæde.

Praktiske oplysninger

 • Stillingen er et fuldtidsvikariat til besættelse snarest muligt
 • Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og principperne i NY Løn.
 • Du er meget velkommen til at kontakte leder af budget, Dennis Østerdal Nielsen på telefon 25 76 48 50, hvis du ønsker at høre mere om stillingen.
 • Stillingen søges elektronisk. Der er ansøgningsfrist tirsdag den 24. maj kl. 20.00.
 • Samtaler vil foregå mandag den 30. maj

Vi glæder os til at se din ansøgning!

Deadline for ansøgning

24. maj 2022 20:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up