Pædagog til fast stilling til Skredsande AB

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger en pædagog til vores botilbud på Skredsande AB, Center for Handicap. Stillingen er fast og på 31-35 timer. Ønsker man at arbejde hver anden weekend lyder ansættelse på 35 timer. Ønsker man at arbjede 2 ud af 6 weekender, er stillingen på 31 timer.
Det er med start pr. 1. september 2021 eller snarest herefter. Der skal påregnes dag- og aftenvagter alle ugens dage.

Skredsande AB er et tilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskadet. Vi rummer et botilbud, et dagtilbud og socialpædagogisk støtte. Stillingerne vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud. I botilbuddet arbejdes der i teams. Borgeren har sammen med dennes socialrådgiver selv været med til at definere sine mål. Som medarbejder arbejdes der løbende med delmål/handling og opfølgning heraf i tæt samspil med borgeren.

Vi har borgere som kan være udadreagerende, hvorfor det er vigtigt at du kan udstråle ro, og bevare overblikket i selv pressede situationer. Det er vigtigt at du kan rumme borgeren og de udfordringer som en hjerneskade fører med sig.

Kerneopgaven i Center for Handicap er: ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang, hvorfor vi altid har borgerens ressourcer i fokus og hvor vi altid arbejder ud fra en anerkendende tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og det er vigtigt, at du formår at bruge din faglighed samtidig med at du kan give plads til andres.

Vi prioriterer din faglighed højt, hvorfor vi også prioriterer at man som kontaktperson har administrativ tid samt er med på STOP-OP-DAGE, hvor man får tid til at fordybe sig i sit fag, med udgangspunkt i borgernes handleplaner og mål.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med hjerneskadeområdet, eller har en nysgerrighed for det neurologiske/neuropædagogiske område.
 • Har erfaring med og kan varetage plejeopgaver, da dette er en del af hverdagen på Skredsande.
 • Ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv.
 • Har en tydelig personlighed, modenhed og er i stand til at sætte grænser.
 • Handler og agere med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • Evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet.
 • Med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet.
 • En travl arbejdsplads i udvikling.
 • Personlig og faglig udvikling.
 • Et godt personale /pårørende samarbejde
 • Engagerede og kompetente kolleger

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn

Du er velkommen til at kontakte koordinator, Line Maria Juel, på telefon 96 11 46 12 (holder ferie i ugerne 28-29-30) eller funktionsleder
Camilla Thorup Elkjær, på telefon 96 11 46 04 (holder ferie i ugerne 27-29-30-31), hverdage mellem kl. 9-11, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 6. august 2021 kl. 8.00
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 13. august.

Deadline for ansøgning

06. august 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up