Pædagoger eller ergoterapeuter til STU Mariebjerg

Pædagoger eller ergoterapeuter til STU Mariebjerg

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Da vi har et øget elevoptag fra august 2023, søger vi nye kollegaer. Vi er et stort hus med både STU og kollegium - vi er ca. 45 ansatte på Mariebjerg og er organiseret under socialafdelingen i Center for Psykiatri. Vores kerneopgave er at samskabe et kvalificeret hverdagsliv for og med vores borgere.

STU Mariebjerg har fra den 1. august 2023 tre ledige stillinger. Der er tale om to faste stillinger og en begivenhedsbestemt ansættelse.
Ansættelserne bliver på 32-35 timer.

STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med kognitive- og fysiske funktionsnedsættelser og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.
Vi arbejder ud fra et recoveryorienteret perspektiv, hvor eleven betragtes som erfaringsekspert med vigtig viden om egne personlige drømme, ønsker og håb.

Vi søger to medarbejdere til vores gruppe 2, som er vores gruppe med unge der har et udviklingshandicap. Derudover søger vi en medarbejder til vores gruppe 1, hvor kendetegnene er unge sent udviklede med tilknytningsforstyrrelser.

Hvem er vi

 • Vi er et ”fyrtårn” inden for specialområdet, hvor et udviklende ungdomsmiljø er omdrejningspunktet.
 • I teamet har vi stort fokus på relationsarbejdet. Vi bringer os selv i spil, og bruger energi og humor til, at udvikle og skabe gode oplevelser med de unge mennesker.
 • Målgruppen er unge mennesker i alderen 17-25 år, som tager en STU-uddannelse.
 • Vi arbejder med undervisning, som både er erhvervs – og fritidsorienteret, samt fokus på at opnå så selvstændigt et voksenliv som muligt. Elevernes mål tager afsæt i både sociale, personlige, faglige og praktiske færdigheder.
 • Personalegruppen er tværfagligt sammensat af lærere, ergoterapeuter, pædagoger og omsorgsmedhjælpere.
 • Vi arbejder med forløbsplaner, som indeholder mål og kompetencer, eleverne skal opnå, imens de tager STU-uddannelsen.
 • Vores målgruppe er unge med tilknytningsforstyrrelser, fysiske og kognitive funktionsnedsættelse og unge inden for autismespekteret.
 • Teamsamarbejde og kollegial sparring er nøgleord i forhold til ansættelsen på STU Mariebjerg.

Hvad forventer vi

 • At du er uddannet pædagog eller ergoterapeut.
 • At du muligvis har særlige kompetencer – og interesseområder eksempelvis indenfor musik eller ”praktisk” arbejde.
 • At du som udgangspunkt har erfaring i forhold til målgruppen og gerne undervisningserfaring.
 • At du er positiv og imødekommende.
 • At du kan arbejde i et udfordrerende miljø, hvor kollegial sparring er en vigtig del af hverdagen.
 • At du kan drage omsorg og understøtte et udviklende læringsmiljø for vores unge mennesker.
 • At du kan bidrage til et ungdomsmiljø, hvor oplevelser og nærvær er i centrum.  

Yderligere information

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte funktionsleder Jacob Jensen på hverdage i tidsrummet 8.00-16.00 på telefon 30 51 72 89 / 96 11 46 45.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Der er ansøgningsfrist tirsdag den 20. juni 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler

Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 27. juni fra kl. 8.00-16.00.

Deadline for ansøgning

20. juni 2023 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up