Pædagoger og Ergoterapeuter til botilbud i Center For Handicap

Pædagoger og Ergoterapeuter til botilbud i Center For Handicap

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Vores botilbud står for at flytte i nye skønne rammer og vi udvider i den forbindelse fra fem til ti pladser. Da vi er så heldige at alle ti pladser hurtigt bliver fyldt – søger vi flere engagerede kollegaer.

I dag har vi hjemme på Hyldgården, men pr. 1. februar 2024 flytter vi i nyistandsatte rammer på Birkehøj. Vi er en del af Center for Handicap i Holstebro Kommune.

Målgruppen er mennesker med psykisk udviklingshandicap. De er ofte også diagnosticeret inden for autismespektret. Målgruppen har det til fælles, at de har brug for tæt kontakt med personalet i alle deres vågne timer. Vi tilbyder målgruppen en særlig indsats, hvor vi tager udgangspunkt i en ro givende tilgang, med fokus på trivsel hos den enkelte.
Hverdagen er tilrettelagt ud fra individuelle støttesystemer, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi er et helhedstilbud, hvor vi er sammen hele døgnet. Det er derfor meget vigtigt for os, at vi kan tilbyde aktiviteter, som er meningsfulde for den enkelte. Vi er meget aktive, tager på ture ud af huset og nyder at bruge naturen.
Der er tale om en målgruppe med komplekse problemstillinger, som kan have svært ved at affektregulere, der kan derfor forekomme udadreagerende adfærd.

Vi står foran en spændene opgave med at flytte i nye rammer. Det betyder, at der vil være et stort fokus på at skabe et godt leve- og arbejdsmiljø, samt implementering af gode arbejdsgange og metoder i de nye rammer.

Som kollegaer arbejder vi tæt sammen i det daglige. Det er derfor vigtigt, at samarbejde er en høj prioritet for dig. Vi har en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe. Det er derfor vigtigt, at du formår at bruge din faglighed samtidig med, at du kan give plads til andres.
Vi søger en kollega, som er fagligt velfunderet, rummelig og humoristisk. En kollega som er mødestabil, loyal og som bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Vi arbejder recovery baseret, med udgangspunkt i neuropædagogik. Vi arbejder ud fra principperne i LA2 og KRAP, med stor fokus på det sansemotoriske. Der tilbydes løbende kurser i dette.

Vi kan tilbyde en hverdag, som på trods af at være præget at struktur og stabilitet, kan variere på mange forskellige måder. Der er stor mulighed for selv at planlægge aktiviteter sammen med borgeren og dine kollegaer.
Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads med høj faglighed og et godt oplæringsforløb, så du er klædt på til opgaven i mødet med borgeren.

Der er tale om flere faste stillinger. Arbejdet er vekslende mellem dag- og aftenvagter - weekendarbejde hver 3. weekend. Der er mulighed for at have rådighedsvagter om natten. Derudover er der mulighed for lange vagter.
Stillingerne ligger på mellem 30-35 timer, der er mulighed for at tilpasse timetallet til dine ønsker.

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Ved spørgsmål

er du velkommen til at kontakte funktionsleder Jane Adrup på telefon 25 61 02 70 eller på mail jane.adrup@holstebro.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Der vil løbende blive indkaldt til samtale, så tøv ikke med at sende din ansøgning afsted, vi ser frem til at høre fra dig.

Frist

15. februar 2024.


 

Deadline for ansøgning

29. februar 2024 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up