Pædagogisk assistent til Naur-Sir Skole og Børnehus

Pædagogisk assistent til Naur-Sir Skole og Børnehus

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Naur-Sir Skole & Børnehus søger en pædagogisk assistent til en fast 37-timers stilling pr. 1. juli 2024 fordelt i vores kommende vuggestue, børnehaven og SFO.

Landsbyordning

Naur-Sir Skole & Børnehus er en del af Holstebro Kommunes Landsbyordning. Landsbyordning betyder, at der er fællesledelse af skole, skolefritidsordning og børnehave. Naur-Sir Skole & Børnehus ligger i et område, der byder på alt fra landsby med aktivt lokalsamfund til varieret natur. Når vi træder ud ad døren, går vi lige ud i nærmiljøet med muligheder for at skabe et godt udeliv og en varieret dag. Her anerkender vi hinanden og har respekt for det, vi er som mennesker. Vi stiller individuelle, faglige og sociale krav.

”En barndom - Et hus”: Et tæt og inkluderende samarbejde imellem skolen og børnehuset er fundamentet i vores hverdag. Skolen har 107 elever fra 0. klasse – 7. klasse i det kommende skoleår 2024/25. I Børnehuset er der 31 børnehavebørn og en kommende vuggestuen 9 børn. Der er i øjeblikket ansat 24 medarbejdere: Lærere, pædagoger, andet pædagogisk personale, sekretær og teknisk personale. Vi har et godt samarbejde med vores aktive fællesbestyrelse.

Vi tilbyder

 • Et fagligt løft hvert skoleår – i kommende år er det med et samarbejde med Videncenteret omkring ”Pædagogisk værtskab og uro i klassen”.
 • Dygtige og inspirerende kolleger.
 • Tværfagligt samarbejde.
 • De Utrolige År som pædagogisk redskab i skole, SFO og Børnehus
 • Sparring i pædagogiske indsatser og et tæt samarbejde med kollegaer, ledelse og eksterne ressourcepersoner.
 • Frihed til at bringe egne interesser i spil og skabe en indholdsrig hverdag for børnene ud fra dine interesser og kompetencer.
 • Et hyggeligt miljø og god plads ude og inde med mangfoldige muligheder for aktiviteter.
 • Imødekommende kolleger, dejlige børn og engagerede forældre.

Profil

Din faglige profil skal matche følgende
 • Uddannet pædagogisk assistent.
 • Er optaget af børnenes initiativer og behov og kan tilrettelægge indsatser ud fra det.
 • Inddragelse af uderummet.
 • Kan synliggøre og formidle pædagogik til børn, forældre og kolleger.
 • Kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.
 • Har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til børn og forældre.
 • Mestre det positive samspil og arbejder anerkendende.
 • At du er rollemodel og inspirer og støtter børnenes leg, udvikling og trivsel.
 • Kendskab til DUÅ og Hjernen&Hjertet kan også være en fordel.

Din personlige profil skal matche følgende
 • Er imødekommende og positiv i interaktionen med børnene.
 • Prioriterer vigtigheden i samarbejde og også kan arbejde selvstændigt.
 • Er fleksibel i forhold til nye idéer.
 • Sætter faste rammer og skaber tydelig struktur.
 • Kan indgå i et dynamisk team af ansatte i hele huset.
 • Tør at se anderledes på opgaverne og tænke ud af boksen.

Yderligere oplysninger

Yderligere information og oplysninger om skolen kan fås på Naur-Sir Skole & Børnehus hjemmeside.

Ved flere informationer, kontakt viceleder Nickolaj Noer Berthelsen, telefon 22 56 45 25.

Ansættelsesprocedure

Ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk via linket 'Søg stillingen'.

Deadline for ansøgning er fredag den 14. juni kl. 08.00, hvorefter relevante ansøgere kaldes til samtale.

Såfremt du ikke har hørt noget i løbet af fredag den 14. juni er du desværre ikke kommet i betragtning til stillingen.

Samtaler vil finde sted mandag den 17. juni efter kl. 13.00.

Stillingen tiltrædes den 1. juli 2024.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst og regler om Ny Løn.

Deadline for ansøgning

14. juni 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up