Pædagogisk assistentelev - med start juni

Pædagogisk assistentelev - med start juni

Elevpladser og Studiepraktikpladser
 • Print
 • Forstør tekst
Ledige elevpladser på pædagogisk assistentuddannelsen

Er du til fodbold, dukketeater og bålmad?

I Holstebro Kommune har vi mange børn i vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger – og vi mangler voksne til at tage sig af dem.

Er det noget for dig, så søger vi 15 elever pr. 14. juni 2023 til uddannelsen som Pædagogisk Assistent, hovedforløb.

Uddannelsen er spændende, du kommer i oplæring hos børnene undervejs – og der er mange stillinger at søge, når du er færdiguddannet.

Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Skoleperioderne foregår på Holstebro-afdelingen af Social- og Sundhedsskolen-Herning, Døesvej 70 i Holstebro. I uddannelsen er der to forskellige oplæringer. Vi tilbyder oplæring på forskellige institutioner i Holstebro Kommune. Du kan se udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside

Vi lægger vægt på, at du

 • er klar til faglige og personlige udfordringer
 • er rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • er moden, ansvarlig og uddannelsesparat

Optagelseskrav

 • gennemført Social- og Sundhedsskolens grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse – kaldet GF2 PA
 • hvis du er over 25 år skal du realkompetencevurderes (RKV), læs mere herom på SOSU-skolens hjemmeside

Vi kan tilbyde

 • spændende og lærerige opgaver og udfordringer
 • engagerede vejledere i fagligt læringsmiljø

Ansættelsesforhold

 • du ansættes i Børn og Unge i Holstebro kommune
 • løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem FOA og Holstebro kommune, samt Erhvervsuddannelsesloven
 • arbejdstiden er på 37 timer pr. uge
 • du modtager løn i hele uddannelsesforløbet
 • voksenelevløn kan opnås efter fastlagte kriterier
Ansøgningen sendes elektronisk – se vejledning herunder.

Ansøgningsfrist

14. april 2023 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler den 20. og 21. april 2023.

Optagelse

Pædagogisk assistentelever optages efter en samlet vurdering i forhold til uddannelser, motiveret ansøgning, erhvervserfaring, udtalelser, og andet som f.eks. frivilligt arbejde.

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig Søren Frøstrup-Agger på 96 11 60 72.

Før du påbegynder din ansøgning, skal du være opmærksom på følgende
 • du skal have dokumentation klar til at vedlægge din elektroniske ansøgning som indscannede filer, før du påbegynder din ansøgning. Dokumentationen skal være for din skolegang (eksamensbeviser), dokumentation for Social- og Sundhedsskolens grundforløb GF 1 og GF2 PA, og eventuelle andre gennemførte uddannelsesforløb, for eventuel arbejdserfaring, anbefalinger, udtalelser, bevis for førstehjælp og brandbekæmpelse m.m.
 • hvis du er over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) for at klarlægge, hvordan netop dit uddannelsesforløb skal forme sig. Du kan søge dette via hjemmesiden
Er du fyldt 25 år, når du begynder din uddannelse og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, er der mulighed for voksenelevløn. Der skal vedlægges dokumentation for minimum 1 års relevant erhvervserfaring, som indscannet fil. Praktik i f.eks. social- og sundhedshjælperuddannelsen eller andet uddannelsesforløb tæller ikke med.

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Jette Laustsen telefon 96 11 51 14.

Deadline for ansøgning

14. april 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up