Pædagogiske ledere til Nørre Boulevard Skolen i Holstebro

Pædagogiske ledere til Nørre Boulevard Skolen i Holstebro

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst

To pædagogiske ledere – der vil lede efter gode løsninger sammen med andre

Nørre Boulevard Skolen i Holstebro ændrer i ledelsesorganiseringen og søger to pædagogiske ledere til henholdsvis 1. - 5. klasse, og vores specialklasser der dækker bhv.klasse - 9. klasse. Du vil blive en del af en ledelse med fire pædagogiske ledere og en skoleleder.

For os er det vigtigt, at der er et rigtig godt match mellem dig som leder og menneske, og så den skole og det fællesskab vi er og arbejder på at blive. Vi tillægger et match stor betydning, fordi vi ved, at et meningsfuldt arbejde for langt de fleste mennesker skabes på grundlag af, hvem man arbejder sammen med, og hvordan man gør det. Vi står på en forståelse af, at vi lykkes i fællesskabet – og det forpligtende fællesskab stiller vi til rådighed.

Så hvis du kan se dig selv være en del af et ledelsesteam, der ønsker at skabe en skole med progression i faglig og social læring og trivsel for alle elever, og vil gøre det med og via medarbejderne, så er du måske vores kommende ledelseskollega. 

På NBS arbejder vi vedholdende på at være skole for ALLE elever, og det betyder bl.a., at vi har en målsætning om, at flere elever får deltagelsesmuligheder i det almene skoletilbud. Den målsætning skal du kunne se dig selv i, og du skal have lyst til at bidrage til, at vi kan udvikle dels de nødvendige miljøer for eleverne, og dels kompetencer og kapacitet hos de ansatte - både medarbejdere og ledere.

Du vil blive en del af en skole hvor din dømmekraft, dine beslutninger og handlinger er med til at etablere og udvikle god undervisning. Du får frihed til og ansvar for at bruge din professionsviden og –erfaring i arbejdet med kerneopgaven, og du er samtidig forpligtet til at kvalificere og forfine din og andres praksis gennem kontinuerlig sparring og samarbejde.

Som pædagogisk leder har du det daglige ansvar for medarbejderne og driften inden for dit område, og du formår gennem din ledelseskraft og legitimitet at balancere tydelige forventninger og den rette opfølgning/support, så du bedst muligt understøtter medarbejdernes kvaliteter til gavn for eleverne.

Du skal kunne se dig selv praktisere værdierne ansvar, omsorg og respekt i PALS, som er rammen om vores daglige pædagogiske arbejde. 

Desuden leder vi efter følgende egenskaber

  • Ressourcesyn på elever, medarbejdere og forældre samt forståelse for at problematikker løses i konteksten
  • Evner at prioritere og fokusere i sager og situationer med modsatrettede krav, ressourceknaphed og flere aktører
  • Kan kommunikere klart og forståeligt på skrift og i tale med bevidsthed om modtagers forudsætninger
  • At du har erfaring med eller flair for den administration der følger med ledelsesjobbet i form af fx fagfordeling, udarbejdelse af opgaveoversigter og skemaer. Dette foregår i tæt samarbejde med den øvrige ledelse
  • Struktureret, systematisk og overholder deadlines.
Specifikt for stillingen som pædagogisk leder af det specialiserede område, vil det tillægges særlig betydning, at du har erfaring som fx leder eller koordinator med dette område.
 
NBS er én af tre skoler i Holstebro by, og er for nyligt ombygget og renoveret i væsentligt omfang. Skolen har ca. 760 elever og 90 medarbejdere, og vores skoledag folder sig ud i flotte, lyse og moderne rammer samt gode faciliteter inde og ude. Udover almene klasser for elever i 0.-9. klasse har vi kommunale specialklasser (Styrkeklasser), og klasser for elever der dyrker sport på eliteniveau. Desuden har vi SFO for både almenområdet og det specialiserede område. 
 
Vi er en skole med stor mangfoldighed i sin allermest positive udgave, og er stolte over at være en skole for alle vores elever. 

Yderligere oplysninger

Du opfordres til at læse yderligere om NBS på Nørre Boulevard Skolens hjemmeside og besøge vores Facebook-side. 

Du er også meget velkommen til at besøge os. Vi vil rigtig gerne vise vores skole frem.
 
Vil du have yderligere oplysninger om stillingen og skolen samt aftale besøg, er du meget velkommen til at kontakte: 
  • Peter Hatting, skoleleder, på telefon 31 71 81 94 (må gerne kontaktes i uge 7)
  • Heidi Frydendal, pædagogisk leder 6. - 9. klasse, på telefon 22 55 72 16
  • Mads Pahuus, pædagogisk leder SFO og 0. klasse, på telefon 20 66 84 56.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokal forhåndsaftale.

Ansættelse pr. 1. maj 2024 eller tidligere hvis du har mulighed. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er tirsdag den 5. marts kl. 12.00, og du bedes i din ansøgning tydeliggøre hvilken af stillingerne du søger. Ansøgere der indkaldes til samtale vil blive kontaktet telefonisk tirsdag den 5. marts efter kl. 16.30.

1. samtalerunde afholdes fredag den 8. marts fra kl. 13 og mandag den 11. marts fra kl. 14. 2. samtalerunde afholdes onsdag den 20. marts fra kl. 15.

Kandidater der går videre til 2. samtalerunde skal inden samtalen gennemføre profilanalyse med tilhørende tilbagemelding. Begge dele varetages af en konsulent fra HR & Udvikling, Holstebro Kommune.

Deadline for ansøgning

05. marts 2024 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up