Pædagogiske medarbejdere til Skave Landsbyordning

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
To pædagogiske medarbejdere til Skave Landsbyordning – fast stilling og barselsvikariat

Vi søger to dygtige og engagerede kolleger, som brænder for og ser værdien i at arbejde i en landsbyordning med den nærhed, der er unik her.
Vil du arbejde i et kvalificeret fagligt fællesskab og et udviklende og velfungerende arbejdsmiljø, så har vi brug for dig!

Du kan være pædagog, pædagogisk assistent, pædagogmedhjælper eller have en anden relevant uddannelse. Det væsentlige er, at du har lyst og kompetencer til det pædagogiske arbejde med børn på tværs af grupper – børnehave/vuggestue og børnehave/SFO.
 
 • Fast stilling 37 t. ugentligt pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter med primær tilknytning til børnehaven og gruppen med de 3-4-årige samt timer i vuggestuen.
 • Barselsvikariat 37 t. ugentligt pr. 15. marts 2023 eller snarest derefter med tilknytning til børnehaven og SFO’en.

Landsbyordningen i Skave består af skole med SFO, og dagtilbud med børnehave og vuggestue. Der er ca. 100 elever på skolen, 47 børn i SFO, 37 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi er i alt 25 medarbejdere, som sammen skaber de bedste betingelser for et godt børneliv, hvor børnenes udvikling, trivsel og læring er central. Vi nyder stor opbakning og engagement fra forældre og lokalsamfund.

Vi er et hus i positiv udvikling og vi er optaget af, at pædagogikken i hele landsbyordningen bygger på De Utrolige År og er funderet i det positive samspil blandt børn og voksne. Det særlige hos os er kendetegnet ved sammenhæng, tryghed og trivsel. Vi er stolte af at være en lille lokal skole, SFO og Børnehus – her lever et stærkt fællesskab hvor nærvær og anerkendelse er i centrum.

Vi forventer af dig, at

 • du brænder for at få interesser og viden i spil i leg, handling og pædagogiske aktiviteter.
 • du er formidabel til at drive og udvikle pædagogisk praksis.
 • du er optaget af børnenes initiativer og behov og kan tilrettelægge indsatser ud fra det.
 • du vil og ser værdien i at arbejde på tværs af aldersgrupper
 • du brænder for at give børnene en indholdsrig hverdag med tydelige pædagogiske rammer.
 • du vil arbejde med sansemotorikken, sanseintegration og have fokus på de primære sanser.
 • du ser værdien i udeliv og skaber læringsrum ude som inde.
 • du vil udvikle dig fagligt, kan samarbejde bredt og se ind i egen praksis og pædagogik.
 • du er robust, fleksibel og trives med faglige udfordringer.
 • du har en positiv grundstemning og udstråler glæde og varme i mødet med børn, forældre og kolleger.

Vi tilbyder

 • høj faglighed, et godt fællesskab og arbejdsglæde.
 • sparring i pædagogiske indsatser og et tæt samarbejde med eksterne ressourcepersoner.
 • humor, begejstring og sammenhold – i alle hverdagens aspekter.
 • et refleksivt team, som sammen udvikler det pædagogiske fundament og fokusområder.
 • et pædagogisk fokus i Børnehuset på sansemotorik, udeliv og sprog gennem dagen
 • et Børnehus med fokus på børneperspektivet og fælles indsats for at alle børn lykkes, med de forudsætninger de har.
 • et alsidigt og aktivt pædagogisk fritidsliv i SFO’en for børnene i 0.-4. klasse.
 • frihed til at skabe en meningsfuld og indholdsrig fritid og hverdag for børnene ud fra egne interesser.
 • Et hyggeligt miljø og god plads ude og inde med mangfoldige muligheder for aktiviteter.
 • SFO med adgang til multihal, legeplads, hoppepuder, værksted og masser af plads til fordybelse.
 • imødekommende kolleger, dejlige børn og engagerede forældre.

Send os gerne din ansøgning, hvor du anfører hvilken af stillingerne du søger og hvad du brænder for og kan bidrage med som kollega hos os.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomster.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte viceleder Trine Simonsen på telefon 96 11 57 39, hvor vi også kan lave aftale om besøg.

Du finder information på landsbyordningens hjemmeside og på facebook - Skave Skole og Børnehus

Ansøgningsfrist

Mandag den 20. februar 2023 kl. 08.00.
Stillingerne søges online på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8, onsdag den 22. februar 2023.

Der indhentes referencer og straffe- og børneattest.

 

Deadline for ansøgning

20. februar 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up