Personlig assistent for direktør i Børn og Unge - barselsvikariat

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Da vores nuværende Personlige assistent (PA) for Direktøren for Børn og Unge venter sig, søger vi en barselsvikar.

Har du lyst til at være med i maskinrummet, og være helt tæt på de strategiske beslutninger i chefgruppen? Kan du bidrage til at sikre retningen på området via dine udviklingsorienterede kompetencer? Har du lyst til at sætte dine stærke evner til at skabe overblik og systematisere opgaveløsningen til fordel for Børn og Unge i Holstebro Kommune i spil? Så er du måske vores nye kollega.

Om jobbet

Som PA vil du i det daglige tilkobles direktørens arbejde og opgaver og supportere direktøren med administrativ bistand. Du vil indgå i chefgruppens arbejde og være tovholder på de ugentlige chefmøder, som planlægges sammen med Direktøren. Du får en central rolle i at understøtte chefgruppen ved at holde overblik og skabe fremdrift på retningen for området. Dette indebærer også et arbejde i forhold til den samlede ledergruppe i Børn og Unge, hvor du vil få ansvaret for planlægningen af fælles ledermøder, der er relevante, vedrørende og udviklende i forhold til den gældende retning og løbende behov. Derudover vil du ad hoc få projektledelse af projekter igangsat i Direktionen eller chefgruppen.

Dine opgaver hos os?

Dine opgaver har en bred spændvidde og vil blandt andet være:
 • bindeled imellem direktøren og organisationen i forhold til at skabe overblik og sikre videndeling og sammenhængskraft
 • udarbejdelse af oplæg og beslutningsgrundlag til brug for direktørens interne og eksterne præsentationer. Det være sig politiske fagudvalg, den øvrige direktion, eksterne samarbejdsfora m.fl.
 • understøttelse af direktørens arbejde administrativt, hvilket indebærer systematisering, besvarelse og korrekt journalisering af mails, samt planlægning og koordinering af møder og mødeforberedelse i samarbejde med sekretærteamet
 • koordination og projektledelse af direktørens projekter og det strategiske målarbejde for området
 • planlægning af chefmøder og chefopfølgninger med øje for at sikre sammenhæng til og med den gældende retning og de mål, der er sat
 • planlægning af fælles ledermøder både i forhold til indhold, form og gennemførelse

Forventninger til dig

Vi forventer, at
 • Du er generalist med en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse
 • Du er administrativ stærk
 • Du har skarpe analytiske kompetencer og er en dygtig projektleder på projekter med stor diversitet. Erfaring som proceskonsulent er en fordel.
 • Du er vant til at arbejde i et fortroligt rum og har næse for diskretion og ordentlighed
 • Du har flere års erfaring med offentlig administration og flair for at navigere i en politisk styret organisation. Kendskab til børn og unge området er en fordel, men ikke et krav
 • Du er god til at skabe overblik over komplekse problemstillinger og har sans for at se sammenhænge på tværs af faglige og organisatoriske skel
 • Du trives med diversitet i dit job og finder motivation i spændvidden mellem administrationsopgaver og projekt- og procesledelse samt i sparring med direktøren og den øvrige chefgruppe.
 • Du er selvstændig i din opgaveløsning og kan igangsættes med et kort brief
 • Du trives med såvel korte deadlines, en bred opgaveportefølje samt langsigtede strategiske, politiske og organisatoriske mål

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du vil få mulighed for at sætte dine evner i spil indenfor koordinering, projektledelse og strategiarbejde i nært samarbejde med Direktør og chefgruppe.

Du refererer til Sekretariatschefen ligesom de øvrige medarbejdere i Børn og Unge Sekretariatet, og indgår hermed som kolleger til medarbejderne i de fire øvrige teams.
Vi forventer ca. 3 ugers overlap med den nuværende PA som oplæring i opgaverne.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er den 7. februar 2022 kl. 08.00.

Første samtale finder sted den 11. februar 2022 og 2. samtale den 21. februar 2022. Hvis du går videre til 2. samtale, vil der være en 1:1 samtale med Direktøren i løbet af uge 7.
Afhængig af udviklingen af Coronakrisen, kan samtalerne blive afholdt via videomøde, hvis situationen nødvendiggør det.

Tiltrædelsesdato den 1. april 2022 til udgangen af februar 2023.

Løn efter gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer med arbejdssted på Holstebro Rådhus.

Har du spørgsmål

til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Lotte Lind på telefon 96 11 51 29 eller PA Anne Bloksgaard Rathe på telefon 96 11 51 01.


 

Deadline for ansøgning

07. februar 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up