Plejeboligleder, med fokus på samarbejde, engagement og nærvær

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Har du lyst til ledelse af en velfungerende medarbejderstab og at skabe et værdigt liv for beboere på Beringshaven– så bliv en del af vores ledergruppe i dettevikariat; vi er en tværfagligt gruppe af både nye og erfarne ledere.

Beringshaven, 100 plejeboliger
Læs mere om Nærværende synlig ledelse beringshaven
Læs mere om Rammebeskrivelse for plejeboligleder Beringshaven

Som plejeboligleder får du ansvar for at fastholde kvaliteten på Beringshavengennem nærværende ledelse og samarbejde med din plejeboliglederkollega, beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Du bliver en del af en ledergruppe på 11 ledere og Centerlederen. I fællesskab skalvi arbejde med ledelsesgrundlaget, ligesom vi vil have fælles fokus på videreudvikling af daglig drift og tværgående samarbejde. Din nye organisation har et ligeværdigt samarbejde, og dialog i øjenhøjde, mellem medarbejdere, ledere, chefer og direktører, hvor der er fokus på at alle spiller hinanden gode i samarbejdet.

Vi har et stort ønske om at du lykkes med opgaven som plejeboligleder, du får derfor et individuelt tilrettelagt introduktions- og onboardingforløb, samt ledelsesmæssig sparring og støtte fra Centerlederen og fra dine lederkolleger. Du vil desuden blive en del af et igangværende fælles lederudviklingsforløb på tværs af social- og sundhedsområdet, hvor vi arbejder med fokusområderne ”stabil og velfunderet drift”, ”Tid til udvikling og innovation”, ”Sammenhæng” samt ”Fokus på service ogborger”.
Læs mere om ledelsesgrundlaget hér
 

Fokus på beboere, pårørende og samarbejde med civilsamfundet

Vi prioriterer den enkelte beboers trivsel højt. Du skal derfor kunne skabe en god relation til beboerne og bidrage til en høj kvalitet i plejen, bl.a. ved at fremme et tværfagligt samarbejde til beboernes bedste. Samtidig skal samarbejdet med beboere, pårørende og civilsamfundet udbygges og understøttes.
 

Som barselsvikar for plejeboligleder er det vigtigt at du har lyst og evner til

 • At skabe rammer for en god hverdag for den enkelte beboer, med fokus påsundhed og trivsel ud fra beboerens egne ønsker og muligheder for et trygt og meningsfuldt liv
 • Facilitering af samarbejde på tværs af fagligheder, hvor du har blik for hvad forskellige personer og forskellige faglige baggrunde kan byde ind med
 • Et tæt og inddragende samarbejde med pårørende i det daglige.
 • Understøtte samarbejde med frivillige og inddragelse af civilsamfundet i samarbejde med lederkollega.
 • Tæt samarbejde på tværs i plejeboliglederteamet.
 • Vagtplanlægning og grundigt kendskab til overenskomster.
 • Proces og projektarbejde.
 • Indgå i MED og TRIO samarbejdet
 • Indgå i forud aftalte arbejdsfordelinger mellem de to plejeboligledere.

Fokus på drift og personaleledelse

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere trives og lykkes i deres job, og hvor vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Vi leder derfor efter dig der:
 • Er en nærværende, anerkendende, kommunikerende og løsningsorienteretpersonaleleder, der har fokus på det gode arbejdsmiljø og høj faglighed
 • Tager ansvar for drift, økonomi og de strategiske pejlemærker i egen afdeling og på tværs – med fokus på kerneopgaven
 • Har en ledelsesstil hvor teamsamarbejde, uddelegering af opgaver og overblik er grundkompetencer
 • Sætter forskellige fagligheder i spil og søger det gode samarbejde på tværs af organisationer
 • Har gode evner til at samarbejde, hvor du spiller dine kolleger i ledergruppen gode, og bidrager til den tværorganisatoriske og strategiske udvikling

Ud over at du kan se dig selv i ovenstående, ønsker vi at du har
 • Sundhedsfaglig relevant grunduddannelse, som minimum med opnået autorisation
 • Erfaring med ledelse
 • Lederuddannelse
 • En positiv tilgang til opgaveløsningen, og møder andre med godt humør, nysgerrighed og et smil på læben
 • Gode IT kompetencer, og en nysgerrig tilgang til de muligheder digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger kan give
 • Loyalitet for nuværende drift af Beringshaven.

Ansættelsesvilkår

Fuld tid, efter gældende overenskomst. Stillingerne er til besættelse senest 1. april 2023

Ansøgningsfrist

Den 13. februar 2023.

Vi forventer at afholde 1. samtale 20. februar og 2.samtale den 27. februar 2023. I forbindelse med rekrutteringen, så vil vi mellem 1. og 2. samtale invitere dig til at få lavet en personprofil. Efter aftale med dig, så vil vi også indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, kan du kontakte centerleder Anni Schøtt på 96 11 41 35 eller anni.bodil.schott@holstebro.dk

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig!

Deadline for ansøgning

13. februar 2023 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up