Projektleder til IT og Digitaliseringsafdelingen - barselsvikariat

Staben
 • Print
 • Forstør tekst
Er du en erfaren projektleder eller digitaliseringskonsulent, der kan stå i spidsen for og deltage i udviklingsprojekter inden for IT og digitalisering, så er der en stilling som projektleder ledig i Holstebro Kommune.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

Du vil få ansvar for udviklingsprojekter inden for IT og digitalisering, hvor der er en høj grad af IT-anvendelse.

Projekterne gennemføres altid i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i organisationen, som skal bruge projektets leverancer. Projekterne spænder bredt fra implementering af det nationale projekt Næste generation Digital Post, til Office 365, platformskifte og systemimplementering i Social og Sundhed.

Din rolle i projekterne vil være forskellig alt efter projektets størrelse og art. I nogle projekter vil du være decideret projektleder, mens du i andre løfter projektleder-opgaverne i samarbejde med lokale projektledere i andre afdelinger. Der vil også være projekter, hvor du selv kommer til at agere projektressource i form af for eksempel digitaliseringskonsulent og bistå med din erfaring, viden og engagement til at få projektleverancerne i mål.

Du vil få et tæt samarbejde med dine kollegaer i hele IT og Digitalisering. Ved fælles indsats og planlægning skal det sikres at store og små udviklings- og digitaliseringsprojekter udføres inden for aftalt tid, rammer og økonomi.

Teamet

IT og Digitalisering i Holstebro Kommune er en stabsfunktion, der pt. har 25 personer beskæftiget og som består af tre teams; IT-drift, IT-service og Digitaliseringsenheden, med chefen for IT og Digitalisering som den øverste ansvarlige.

Stillingen er placeret i Digitaliseringsenheden, der består af tre medarbejdere inden for projektledelse og IT-arkitektur. Digitaliseringsenheden bidrager gennem projekter og andre aktiviteter til at realisere digitaliseringen i Holstebro Kommune.

Vi forventer, at du

 • har erfaring med at arbejde som projektleder inden for IT og digitaliseringsprojekter
 • formår at fastholde momentum i et projekt og levere til aftalt tid og aftalt kvalitet. Du har stor forståelse for medinddragelse af interessenter og for forankring lokalt
 • er god til at skabe kontakter på tværs af organisationen og fungere som brobygger mellem IT og organisationen
 • kan kommunikere kompleks IT og teknologi til samarbejdspartnere uden tekniske forudsætninger
 • har en grundlæggende forståelse for at projekter og aktiviteter inden for IT og digitalisering ikke bare drejer sig om teknisk implementering, men også ofte er et organisatorisk forandringsprojekt. Har du erfaring som digitaliseringskonsulent eller lignende er det en absolut fordel
 • har en forståelse for – eller interesse i at lære – hvorledes en offentlig og politisk styret organisation arbejder såvel internt som i servicen til borgerne
 • det er en fordel hvis du er certificeret i en projektledelsesmetode såsom PRINCE2, IPMA eller lignende.

Vi tilbyder

 • spændende arbejdsopgaver inden for offentlig IT og digitalisering
 • gode kollegaer i en velfungerende afdeling
 • et uformelt arbejdsmiljø
 • gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er placeret i IT og Digitaliseringsafdelingen med reference til IT og Digitaliseringschefen.

Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse 1. juni 2021, og er tidsbegrænset til 1 år.

Stillingen aflønnes efter aftale mellem Holstebro Kommune og den forhandlingsberettigede organisation i henhold til aftale om ny løn.

Vil du vide mere

Er du velkommen til at kontakte chef for IT og Digitalisering, Nikolaj Kolte på telefon 96 11 73 41 eller på nikolaj.kolte@holstebro.dk.

Frister

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 22. april, 2021

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest fredag den 16. april kl 12.00.

Deadline for ansøgning

16. april 2021 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up