Projektorienteret vandløbsmedarbejder til Team Vand og Ressourcer

Teknik og Miljø
  • Print
  • Forstør tekst
Har du styr på vandløbsloven, kan du administrere den professionelt og samtidigt yde en ekstraordinær service?
Har du lyst til at blive del af et ambitiøst team med høj faglighed og i markant udvikling? Så har vi jobbet til dig!


Flere nye og spændende arbejdsopgaver og projekter inden for vandløbsområdet betyder at vi søger en ny kollega til Team Vand og Ressourcer.
Holstebro Kommune er en kommune med unikke vandløb og storslået natur - fra de helt fine vandløb som vi skal passe rigtig godt på, til de vandløb som du kan hjælpe med til at forbedre.

Dine vigtigste arbejdsopgaver vil være

Vi har særligt behov for din faglighed til udarbejdelse af biologiske redegørelser, i forbindelse med revision af regulativer for vandløb.

Vi har brug for at du hurtigt kan danne dig et overblik over de betydende forhold i vandløbet, for at kunne lave denne vurdering, og omsætte dette til brug for sagsbehandlingen.

Du er selvfølgelig også parat til at hjælpe med opmålingsopgaver, udledningstilladelser og lignende, hvor det bliver nødvendigt. 

Der er desuden mange myndighedsopgaver, hvor din biologiske viden og servicemindede tilgang skal benyttes for at skabe gode løsninger inden for korte deadlines. Det gælder for eksempel interne faglige udtalelser og afgørelser efter vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Vandløbene i Holstebro Kommune er generelt af høj naturkvalitet, men de er også vandveje som er pressede i et klima der udvikler sig.

Det betyder, at vi har meget fokus på de hydrologiske udfordringer og her har vi brug for din faglige viden til både at sikre naturen og vandafledningen.

Din profil og dine kvalifikationer

Vi lægger vægt på følgende styrker i din profil:

Faglighed: 
Du har, gennem din uddannelse og evt. erhvervserfaring, et godt kendskab til vandløbsbiologi, vandløbsloven og en hydraulisk forståelse. Du har et bredt kendskab til at arbejde med projekter i og omkring vandløb. Du er uddannet biolog eller lignende, og du er dygtig til at formidle din faglighed på skrift og i tale.

Effektivitet:
Du mestrer at arbejde med mange opgaver samtidig, og via din systematiske tilgang evner du at strukturere dit arbejde og holde en høj effektivitet.

Fleksibilitet:
Du kan lide at have kontakt med borgere og lodsejere, og du udviser fleksibilitet og bringer din faglighed i spil sammen med andre - og selvfølgelig kender og værdsætter du værdien af god service. 
 
Stabilitet: 
Du arbejder stabilt og professionelt med din opgaveløsning. Du er procesorienteret og bidrager til et positivt samarbejde med både kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, så I sammen sikrer fremdrift og gode løsninger på opgaverne.

Engagement: 
Du udviser energi og godt humør og bidrager til den faglige og sociale udvikling af teamet.

Hvad møder du?

Team Vand og Ressourcer består af 14 medarbejdere inklusiv en teamleder. Vi løser opgaver bredt inden for vandforvaltning, så som overfladevand, grundvand og spildevand. Derudover har vi opgaver inden for jord og affald. Den ledige stillig er nyoprettet og du får 5 kollegaer, der arbejder med tilsvarende opgaver som dig, og I skal fordele opgaverne mellem jer.

Der er ”fart over feltet”, og bliver du vores nye kollega, bliver du en del af et team med engagerede og dygtige medarbejdere.

Vi lægger vægt på det gode samarbejde og kollegaskab. Det opnår vi ved at behandle hinanden ordentligt og ved at bringe vores kompetencer i spil på en professionel måde - samtidig har vi plads til uhøjtidelighed og et godt grin.

Du vil opleve, at vi arbejder med en stor grad af uddelegering af ansvaret i løsningen af de daglige myndighedsopgaver. Vi bringer egen faglighed i spil for at sikre en effektiv og løsningsorienteret sagsbehandling, og vi prioriterer de tværfaglige samarbejder for at sikre de bedste løsninger og stiller den nødvendige ledelses-sparring til rådighed, når behovet opstår. På den måde kommer vi i mål med at understøtte realiseringen af de mange spændende projekter i Holstebro Kommune.
 
Vi ved, at ud over solid faglighed, er god kommunikation og samarbejde med vores omverden, forudsætninger for at vi kan lykkes godt med vores opgaver. Derfor arbejder vi hele tiden med at udvikle vores opgaveløsning og indtænke digitale muligheder. Det, at kombinere vores faglighed med en stræben efter at forandre og tilpasse en evig foranderlig virkelighed, er det brændstof, som driver os.
 
Du vil derfor møde en organisation i konstant udvikling for at imødekomme de krav og forventninger, som omverdenen stiller til en forvaltning som vores.

Teknik og Miljø er en væsentlig del af borgernes og virksomhedernes hverdag, da vores kerneopgave er at skabe rammer for at udvikle og bevare velfungerende og bæredygtige byer og landskaber, i samarbejde med borgere og virksomheder.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte

Torben Mølgaard – Chef for Natur, Miljø og Byggesag- E-mail: torben.molgaard@holstebro.dk eller telefon 24 75 73 14.

Karin-Merete Mose – Teamleder Team Vand og Ressourcer - E-mail: Karin-Merete.mose@holstebro.dk eller telefon 30 51 07 65.

Løn og ansættelsesvilkår

Afhængig af din uddannelse vil ansættelse ske i henhold til Kommunernes Landsforenings overenskomst med IDA eller med Magisterforeningen.
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse snarest muligt. Arbejdssted er på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din ansøgning sendes tirsdag den 29. juni 2021 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt den 5. og 6. juli 2021.

Deadline for ansøgning

29. juni 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up