Psykiatrifaglige medarbejdere Botilbud Fredericiagade Center Psykiatri

Psykiatrifaglige medarbejdere Botilbud Fredericiagade Center Psykiatri

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
To til tre medarbejdere søges til begivenhedsbestemte stillinger på det Psykiatriske botilbud Fredericiagade  ved Center for Psykiatri i Holstebro Kommune grundet opnormering.

Vi tilstræber fuldtidsansættelse men skulle ønskes andet timetal ( 30 -37 timer) er vi åbne overfor det.

Stillingerne er som udgangspunkt med arbejde hver 3. weekend overvejende i 10 timers vagter kl 10-20 alle dage.

Vi søger faglig dygtige medarbejdere, som sammen med de øvrige kolleger, brænder for at gøre en forskel for de borgere, som bor på botilbuddet.

Center for Psykiatri består af dagtilbud, døgntilbud og Autismetilbud. Fredericiagade hører under Døgnområdet og er ét af flere mindre botilbud. I Center for Psykiatri foregår der er konstant udvikling og der vil i den kommende periode være fokus på dokumentationspraksis, faglige tilgange og metoder og skabe sammenhængende og stabiliserende  forløb for den enkelte borger.

Fredericiagade består af 9 ABL lejligheder. Målgruppen er borgere ml. 30-75 år med forskellig psykisk sårbarhed. Medarbejdere og borgere arbejder målrettet med borgerens individuelle mål, eksempelvis ADL opgaver, Hverdagsrehabilitering og meningsfyldte aktiviteter.

 Vi søger medarbejdere med følgende kvalifikationer

 • har erfaring og interesse for at arbejde med borgere med personlighedsforstyrrelse eller skizofreni
 • ser muligheder og er omstillingsparat
 • er teoretisk velfunderet og kan koble teori til praksis
 • er reflekterende og har en respektfuld og anerkendende tilgang
 • har gode kommunikative evner og lyst til at bidrage med sit faglige perspektiv i huset
 • god til at skabe relation med borger og pårørende
 • evner at arbejde struktureret, samt afslutte sine opgaver
 • er god til at samarbejde
 • en god kollega som vægter og bidrager til det gode arbejdsmiljø
 • kan arbejde rehabiliterende og recovery orienteret

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads med faglig dygtige og engagerede kolleger, som giver plads til de forskellige fagligheder
 • en arbejdsplads, der inddrager beboerne samt støtter beboerne til at mestre eget liv
 • en arbejdsplads, hvor der er fokus på faglig udvikling og hvor du kan være med til at forme og præge udviklingen
 • tværfagligt samarbejde i teams, hvor personale bidrager med forskellige kompetencer, samt monofaglig sparring på tværs i Center for Psykiatri
 • kollegial supervision og sparring hver 3. uge samt ekstern supervision efter behov
 • en arbejdsplads som anvender KRAP, LA2 samt værdsættende samtale
Ansøgere med erfaring med målgruppen samt kørekort vil blive foretrukket.

I Center for Psykiatri arbejder vi overordnet ud fra en Recovery orienteret tilgang.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med  social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og ergoterapeuter. Vi er uddannelsessted for sygeplejerske studerende, ergoterapeut studerende, pædagog studerende og social og sundhedsassistent elever. I alt ca. 135 personer fordelt på døgntilbud, dagtilbud, autismetilbud og Psykiatrien i Nordvest. Der arbejdes ud fra en fælles referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor inddragelse, fleksibilitet , anerkendelse og respekt er i højsædet.

Nærmere oplysninger kan du få ved henvendelse til Funktionsleder Ninna Foldager på telefon 22 13 76 52.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt Ny løn.

Tiltrædelse: hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: fredag 21. juni 2024.

Ansættelsessamtaler: Afholdes løbende.

Deadline for ansøgning

21. juni 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up