Psykiatrifaglige medarbejdere til døgnområdet - Center for Psykiatri Socialafdelingen

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
 • En fast stilling som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
  30 timer ugentligt dag og aftenvagt til det psykiatriske botilbud Fredericiagade ved Center for Psykiatri, Holstebro Kommune
 • En fast stilling som social- og sundhedsassistent eller socialpædagog
  30 timer ugentligt i dag og aftenvagt på det psykiatriske botilbud V F Welschs Vej 17 ved Center for Psykiatri, Holstebro Kommune.

Har du lyst til at blive en del af vores fantastiske, dygtige og engagerede medarbejdergruppe ved Center for Psykiatri har du nu muligheden, da 2 af vores kolleger har valgt et nyt job, hvor der ikke arbejdes i blandede vagter.

Vi søger uddannet medarbejder gerne med psykiatrisk erfaring fra social psykiatri eller med stor interesse for dette område. Som medarbejder ved Center for Psykiatri skal du, sammen med de øvrige kolleger, planlægge, koordinere og udføre de daglige opgaver omkring borgerne i huset. Som medarbejder medvirker du til at udvikle kvalitet og skabe overblik og sammenhæng i hverdagen for borgere på botilbuddet.

Fredericiagade og Welschsvej 17 er længerevarende tilbud ABL 105. Borgere har egen lejekontrakt, og kan blive boende, så længe det ønskes. På hvert botilbud bor der 9-10 voksne borgere med forskellige psykiatriske diagnoser eller psykisk sårbarhed. Fælles for målgruppen på Fredericiagade og Welschsvej 17 er at alle borgere er visiteret til § 85 socialpædagogisk støtte med behov for omfattende og varig støtte.

Medarbejdergrupperne er tværfagligt sammensat og der arbejdes i teams. Medarbejdere og borgere arbejder målrettet sammen om borgerens individuelle mål, eksempelvis ADL opgaver, træning af sociale færdigheder, meningsfulde aktiviteter, håb og drømme, økonomi og mestring af hverdagslivet

Fredericiagade og Welschsvej 17 hører under døgnområdet i Center for Psykiatri, som består af forskellige tilbud fordelt på flere forskellige matrikler.
Center for Psykiatri er i en konstant udvikling og der vil i den kommende periode være fokus på borgeren som erfaringsekspert, dokumentationspraksis og velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes overordnet ud fra en recovery orienteret tilgang og der anvendes metoder som KRAP, LA2 samt værdsættende samtale.

Vi søger medarbejdere med følgende kvalifikationer

 • Har erfaring eller stor interesse for at arbejde med målgruppen.
 • Har et godt overblik og kan koordinere samt planlægge dagligdagen sammen med borgere og kolleger.
 • Har en respektfuld og anerkendende tilgang.
 • Har gode kommunikations- og formidlingsevner både i tale og på skrift.
 • God til at inddrage og skabe relation med borger og pårørende.
 • Evner at arbejde struktureret, at holde overblik og få opgaverne afsluttet i en travl hverdag.
 • Kan arbejde selvstændigt og har solide kompetencer vedrørende dokumentationsopgaver.
 • Lyst og evne til mono- og tværfagligt samarbejde.
 • En god kollega og samarbejdspartner som bidrager til det gode arbejdsmiljø.
 • Har kendskab til at arbejde rehabiliterende og Recovery orienteret.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med fagligt dygtige og engagerede kolleger.
 • Et godt arbejdsmiljø hvor vi supplerer hinanden tværfagligt.
 • En arbejdsplads, der inddrager beboerne samt støtter beboerne til at mestre eget liv.
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på medarbejderens faglige udvikling og trivsel, og hvor du kan være med til at forme og præge udviklingen.
 • Tværfagligt samarbejde i teams, samt monofaglig sparring på tværs i Center for Psykiatri.
 • Kollegial supervision og sparring på teammøder hver 2. uge samt ekstern supervision ved behov.
 • Basisuddannelse i CFP og KRAP uddannelse.

Nærmere oplysninger

kan du få ved henvendelse til Funktionsleder Ninna Foldager på telefon 22 13 76 52 (ferie i ugerne 28-29-30).

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt Ny løn.

Tiltrædelse

1. oktober 2022.

Ansøgningsfrist

Mandag 22. august 2022 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 29. august 2022.

Deadline for ansøgning

22. august 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up