Psykolog til ny foregribende indsats for unge

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Socialafdelingen søger med tiltrædelse den 6. august 2018 en psykolog med ugentlig arbejdstid på 37 timer til at varetage en nyoprettet psykologindsats for unge med psykisk mistrivsel (16-24-årige).

Den ny foregribende psykologindsats
Psykologindsatsen er et åbent, anonymt rådgivningstilbud med fokus på psykologisk samtale og rådgivning til unge med psykisk mistrivsel. Formålet er at sikre tidlig indsats til sårbare unge og fremme de unges mentale trivsel og mestringsevne. Desuden er målet at forhindre, at psykisk mistrivsel udvikler sig til sygdom.

Stillingen som psykolog er alsidig og indebærer, at du
 • rådgiver og vejleder unge, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til mistrivsel
 • afholder psykologfaglige samtaler med og evt. gruppeforløb for unge med psykisk mistrivsel
 • indgår i tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien og den kommunale sundhedsindsats
 • sikrer kommunikationen af tilbuddet til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Vi forventer, at vores kommende psykolog
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring. Gerne med terapeutisk efteruddannelse og/eller autorisation.
 • har behandlings- eller terapeutisk erfaring med at samtale med unge
 • er selvstændig og kan planlægge egen tid og opgaver
 • har lyst til at udvikle denne nye funktion sammen med os.

Vi kan til gengæld tilbyde dig
 • at være en del af et nyt, banebrydende tiltag i et forbyggende og foregribende perspektiv
 • psykologfaglig sparring og fællesskab i Socialafdelingens Psykologteam.

Vores nye psykolog bliver ansat med reference til den kommunale leder af Psykiatrien i Nordvest. Psykiatrien i Nordvest er en paraply for de tilbud og indsatser under den nære psykiatri i Holstebro. Det er samtidig et nyt banebrydende samarbejde mellem Regionspsykiatrien Vest, de tre nordvestjyske kommuner Lemvig, Holstebro og Struer og almen praksis.

I Psykiatrien i Nordvest er der fokus på, at en tidlig kvalificeret indsats i eget nærmiljø er den korteste vej til at mestre eget liv – og fremme mental sundhed og inklusion.

Fysisk vil psykologfunktionen være placeret i regi af Center for Sundhed, Holstebro Kommune, som et led i at almengøre indgangen til tilbuddet.

Nærmere oplysninger
Flere oplysninger om den nye funktion og stilling fås ved at kontakte:
 • socialchef Anette Holm på tlf. 96 11 40 01.
 • konstitueret kommunal leder af Psykiatrien i Nordvest Per-Gøran Paavo på tlf. 24 89 79 55.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
Den 4. juni 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt ultimo juni.

Ansøgningen fremsendes via jobopslaget på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Deadline for ansøgning

04. juni 2018 08:00


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up