Sagsbehandler til Ydelsescentret - kontanthjælpsteamet

Ydelsescentret
  • Print
  • Forstør tekst
Ydelsescentret søger en fuldtids sagsbehandler til kontanthjælpsteamet pr. 1. september 2021 eller snarest herefter.

Kontanthjælpsteamet er en frisk og engageret medarbejdergruppe, med et højt fagligt niveau, hvor der hersker et godt og positivt arbejdsmiljø, med gode samarbejdsrelationer. Ydelsescentret er beliggende på Kirkestræde 15, 1. sal.

Om stillingen

Stillingen vil omfatte afklaring af berettigelse til og udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse, ydelse under jobafklaring og enkeltydelser, samt den opfølgning, der knytter sig til udbetalingen.

Arbejdsopgaverne består bl.a. i:
  • modtagelse af borger, herunder afklaring af berettigelse til forsørgelsesydelse, vejledning omkring rettigheder og forpligtelse i forbindelse med offentlig forsørgelse
  • sagsbehandling, herunder beregninger, bevillinger, afgørelser og iværksættelse af sanktioner samt øvrig sagsbehandling og journalisering
  • løbende opfølgninger / ændringer / afgørelser, herunder 3 måners opfølgninger i henhold til lovgivning, ændring i udbetalingen i forbindelse med andre indtægter
  • sagsbehandling, beregninger, bevillinger og afgørelser i forhold til enkeltansøgninger.

Vi er en afdeling med stor personlig borgerkontakt af forskellige målgrupper, hvoraf nogle med komplekse problemstillinger.

Der søges derfor en medarbejder med evne for, lyst til og erfaring i borgerkontakt og sagsbehandling inden for social- og arbejdsmarkedsområdet. Du skal have gode formuleringsevner både skriftlig og mundtlig, et personligt engagement og gode samarbejdsevner. Samtidig er det nødvendigt med et stærkt administrativt gen, da der er mange administrative opgaver forbundet med jobbet, ligesom du skal kunne magte en travl – men spændende arbejdsdag, med mange forskellige arbejdsopgaver.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Stillingerne er på 37 timer ugentligt.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ydelsescentrets Leder Birgitte Haahr Larsen, telefon 96 11 37 31.

Ansøgningsfrist

Mandag den 9. august 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 32 og / eller 33.

Deadline for ansøgning

09. august 2021 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up