Social- og sundhedsassistent, fysio- eller ergoterapeut til Rydehjemmet - Center for Handicap

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Rydehjemmet søger en social- og sundhedsassistent, fysioterapeut eller ergoterapeut til en fast stilling på 32 timer i dag- og aftenvagt.
Der må påregnes arbejde hver 2. weekend.
Stillingen er med tiltrædelses snarest muligt eller senest 1. november 2021.

Rydehjemmet er et botilbud for 19 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i alderen 47 år og opefter. De fleste borgere har brug for støtte og fysisk / kompenserende hjælp til personlig pleje og omsorg.

I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 16 brugere. På Rydehjemmet har vi som mål, at det skal være et hjem med plads til de forskellige behov borgerne har. Vi forsøger at skabe en hverdag med forskellige tilbud og oplevelser, hvor ingen dage er ens.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery orienteret tilgang. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Vi ønsker, at du

 • har erfaring og interesse for at arbejde med mennesker med fysiske og psykiske udviklingshandicaps
 • er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn
 • har interesse/erfaring med pædagogisk arbejde
 • ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv
 • tør bruge og udfordre din faglighed – samt videregive din viden med glæde
 • er personlig og faglig robust, og kan se dig selv ind i en opgave, som kræver konstant udvikling af faglighed og kompetencer
 • handler og agerer med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer, er anerkendende i dit arbejde, og er med til at skabe et flerfagligt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af dit arbejde
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • har erfaring/ kendskab til KRAP
 • har erfaring med Nexus og Sekoia
 • har kørekort.

Vi tilbyder

 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • engagerede og kompetente kollegaer
 • en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • et godt personale- og pårørendesamarbejde
 • skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte koordinator Karina Weis på telefon 96 11 46 91 eller funktionsleder Lene Byskovpå telefon 24 81 15 38, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 21. september 2021 kl. 8.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 24. september 2021.

Deadline for ansøgning

21. september 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up