Social- og sundhedsassistent til Hus 13-15 - Center for Psykiatri

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Stillingen er en fast stilling på 30 timer på det Psykiatriske døgntilbud V. F. Welschs Vej 13-15 ved Center for Psykiatri i Holstebro.
Stillingen er i blandede vagter samt arbejde hver 2. weekend.


Da der er kommet flere opgaver i huset søger vi en social og sundhedsassistent, som sammen med de øvrige kolleger, brænder for at gøre en forskel for de unge mennesker, som bor på botilbuddet.

Lidt om os

Center for Psykiatri består af flere mindre tilbud akuttilbud dagtilbud, døgntilbud og Autismetilbud. Hus 13-15 hører under Døgntilbuddet. I Center for Psykiatri foregår der er konstant udvikling og der vil i den kommende periode være fokus på dokumentationspraksis, velfærdsteknologiske løsninger, faglige tilgange og metoder, samarbejde og koordinering ift. at skabe sammenhængende og udviklende forløb for den enkelte borger.

Hus 13-15 har 5 §107 pladser og 5 ABL §105 lejligheder, hvor der ydes § 85 støtte. Målgruppen er unge mennesker ml 18-45 år med forskellige psykiatriske diagnoser. Vores borgere bor i huset 2-4 år. Medarbejdere og borgere arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang målrettet med borgerens individuelle mål, eksempelvis ADL opgaver, træning af sociale færdigheder, økonomi, madlavning og beskæftigelse.
 

Vi søger en social og sundhedsassistent med følgende kvalifikationer:

 • Har erfaring og interesse for at arbejde med borgere med en diagnoser som spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni.
 • Har lyst til at planlægge dagligdagen i huset sammen med borgere og kolleger.
 • Er reflekterende og har en respektfuld og anerkendende tilgang.
 • Har gode kommunikative evner og lyst til at biddrage med den sundhedsfaglige vinkel i huset.
 • Erfaring med medicinhåndtering, FMK og generel korrespondance med læger, speciallæger og behandlere.
 • God til at skabe relation med borger og pårørende.
 • Evner at strukturere, ”gribe bolde” samt afslutte sine opgaver og trives i en travl hverdag.
 • Kan arbejde selvstændigt og dokumentere indsatsen.
 • Lyst og evne til mono og tværfagligt samarbejde.
 • En god kollega som vægter og biddrager til det gode arbejdsmiljø.
 • Kan arbejde rehabiliterende og Recovery orienteret.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, fagligt dygtige og engagerede kolleger, som giver plads til de forskellige fagligheder
 • en arbejdsplads, der inddrager beboerne samt støtter beboerne til at mestre eget liv
 • en arbejdsplads, hvor der er fokus på faglig udvikling og hvor du kan være med til at forme og præge udviklingen
 • tværfagligt samarbejde i teams, hvor personale biddrager med forskellige kompetencer, samt monofaglig sparring på tværs i Center for psykiatri
 • kollegial supervision og sparring hver 3. uge samt ekstern supervision efter behov
 • en arbejdsplads som lige nu er i gang med Årsuddannelse i KRAP, som fremadrettet skal anvendes som metode i huset. Deltagelse i Intern basisuddannelse i Center for Psykiatri.
Ansøgere med erfaring med målgruppen, samt kørekort, vil blive foretrukket.
 

I Center for Psykiatri arbejder vi overordnet ud fra en Recovery orienteret tilgang

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter og psykomotorisk terapeut.

Vi er uddannelsessted for sygeplejerske studerende, ergoterapeut studerende, pædagog studerende samt Social og sundhedsassistent elever. I alt ca. 135 personer fordelt på døgntilbud, dagtilbud, autismetilbud og Psykiatrien i Nordvest.

Der arbejdes ud fra en fælles referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor inddragelse, anerkendelse og respekt er i højsædet.

Nærmere oplysninger

kan du få ved henvendelse til Funktionsleder, Ninna Foldager på telefon 22 13 76 52.

Løn og ansættelsesvilkår

Ifølge gældende overenskomst samt Ny løn.

Tiltrædelse

1. juni 2021.

Ansøgningsfrist

Mandag 19. april 2021 kl 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 23. april 2021.

Deadline for ansøgning

19. april 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up