Social- og Sundhedsassistent til hyggelige Center Vest

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
På Center Vest søger vi en social- og sundhedsassistent til fastansættelse 30-32 timer pr. uge.

På Center Vest får du mulighed for at gøre en forskel for borgere i både plejeboliger, ældreboliger og på midlertidige ophold. På Center Vest er der plads til i alt 21 beboere, otte ældreboliger, syv plejeboliger og derudover seks på midlertidigt ophold. Vi bidrager alle til at understøtte alle aspekter af borgernes liv i et tværfagligt miljø med fokus på beboernes ressourcer og behov  i et tæt samarbejde med de pårørende.
Vi er et team bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, husassistenter, rengøringspersonale, elever og studerende.

Vi tilbyder

 • en mindre - men meget dynamisk - arbejdsplads, hvor vi har god mulighed for at holde mennesket og dets ressourcer i fokus - her er højt til loftet og en medarbejdergruppe, som virkelig er fantastisk, både fagligt og menneskeligt
 • en arbejdsplads, hvor vi vægter det tværfaglige samarbejde højt, og hvor alle fagligheder anses for lige værdifulde for beboernes livskvalitet - beboernes trivsel er vores trivsel
 • en afvekslende og alsidig arbejdsdag med gode muligheder for at præge opgaveløsningen
 • introduktion og faglig sparring
 • en arbejdsplads med faglig stolthed og mulighed for udvikling
 • en hverdag, hvor faglighed og kreativitet, samt tryghed og humor, går hånd i hånd
 • en stilling med skiftende vagter, hovedsageligt dagvagter, men med behov for afløsning i aften- eller nattevagt ved sygdom eller ferie - arbejde hver anden weekend.

Du er vores nye kollega, hvis du

 • er uddannet social- og sundhedsassistent, og kan sætte din faglighed i spil i en omskiftelig hverdag
 • tager initiativ, har overblik og trives godt med at skabe struktur i hverdagen
 • er drevet af din høje faglighed og kan tænke kreativt i opgaveløsningen
 • vil bidrage til et i forvejen godt arbejdsmiljø på Center Vest
 • er tillidsvækkende og kan trives med at indgå i relationsarbejde, hvor beboernes individuelle livshistorier, interesser og behov er omdrejningspunktet for at skabe livskvalitet og stjernestunder
 • vil bidrage til at sikre et godt samarbejde med beboere, pårørende og øvrigt personale, baseret på åbenhed, respekt og ligeværd
 • har gode kommunikationsevner
 • er stabil i fremmøde
 • har kendskab til Omsorgssystemet KMD-NEXUS - eller har lyst til at lære det.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til plejeboligleder Lykke Kjeldgaard på telefon 96 11 69 90.

Frist

Kan du se dig selv hos os? Så send en ansøgning senest 15. august. Ansøgningen skal indsendes elektronisk. 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Deadline for ansøgning

15. august 2022 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up