Social- og sundhedsassistent til Skredsande AB, Center for handicap - barselsvikariat

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger en social- og sundhedsassistent til vores botilbud på Skredsande AB. Stillingen er på 30 timer pr. uge og med start fra 1. december 2022 eller snarest herefter. Der skal påregnes dag- og aftenvagter samt weekendarbejde hver 3. weekend.

Skredsande er et tilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskadet. Vi rummer et botilbud, et dagtilbud og socialpædagogisk støtte. Stillingen vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud. I botilbuddet arbejdes der i teams. Vi har i alt ansat 5 social- og sundhedsassistenter, og vi har ligeledes løbende social- og sundhedsassistentelever tilknyttet. Der vil derfor være stor mulighed for sparring med både andre assistenter, og dine andre kollegaer.

Du vil som social- og sundhedsassistent have et særligt ansvar i forhold til de sundhedsfaglige opgaver. Det omhandler blandt andet medicindosering og lægekontakt. Du vil blive tilknyttet en afdeling, men skal kunne hjælpe med de sundhedsfaglige opgaver i hele huset. Det er vigtigt, at du samtidig med de sundhedsfaglige opgaver kan se dig selv i det pædagogiske arbejde samt i plejen.

Kerneopgaven i Center for Handicap er: ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en Recovery-baseret tilgang. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Vi forventer, at du

 • har erfaring med eller interesse for hjerneskadeområdet
 • er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn
 • har interesse / erfaring med pædagogisk arbejde
 • har erfaring med og vil være en del af plejeopgaverne
 • ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv
 • tør bruge og udfordre din faglighed samt videregive din viden med glæde
 • handler og agere med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer, og er anerkendende i dit arbejde
 • vil være med til at skabe et flerfagligt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • en travl arbejdsplads i udvikling
 • personlig og faglig udvikling
 • et godt personale / pårørende samarbejde
 • engagerede og kompetente kolleger.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.
 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte koordinator Helena Korsgaard Justesen på telefon 96 11 46 12, eller funktionsleder Camilla Thorup Elkjær på telefon 96 11 46 04, hverdage mellem kl. 9.00-11.00, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 24. oktober 2022 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 28. oktober 2022.
Du vil blive indkaldt over mail, hvorfor det forventes, at du holder øje med denne i dagene op til.

Deadline for ansøgning

24. oktober 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up