Social- og sundhedsassistentelever til Lemvig, Struer og Holstebro

Elevpladser og Studiepraktikpladser
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro Kommune søger elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen med opstart fra august eller november 2021.
Er du over 25 år og ønsker ansættelse fra begyndelsen af GF2, skal du kontakte SOSU-skolen med henblik på at få lavet RKV realkompetencevurdering og uddannelsesplan. Dette kan evt. eftersendes, da det er vigtigt at du søger GF2 hurtigst muligt.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Holstebro-afdelingen af SOSU-Herning, Døesvej 70 i Holstebro. I praktiktiden er du én på holdet i et arbejdsfællesskab i alle praktikker – såvel hos kommunen som regionen

Uddannelsen tager 2 år og 10 måneder. Hvis du er over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV). Din RKV vil vise, hvor meget du evt. kan få afkortet uddannelsen. Du kan få udarbejdet din RKV på Social- og Sundhedsskolen hos en studievejleder. Hvis din RKV viser, at du skal begynde med GF2, vil uddannelsen typisk blive forlænget med 20 ugers skole. Skolestart på GF2 er 12. august 2021, og den samlede SSA-uddannelse forventes afsluttet i oktober/november 2024.

Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside.

Vi lægger vægt på, at du er

 • Klar til faglige og personlige udfordringer
 • Rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • Moden og ansvarlig
 • Mødestabil
 • Motiveret, nysgerrig og uddannelsesparat
 • I stand til at forstå, tale og skrive dansk
 • Og har it-kompetencer på brugerniveau

Vi kan tilbyde

 • Alsidig uddannelse med gode fremtidsmuligheder
 • Spændende og lærerige opgaver og udfordringer
 • Engagerede vejledere i fagligt læringsmiljø
 • Praktikplads og løn under hele uddannelsen
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale
 • Voksenelevløn kan opnås efter fastlagte kriterier

Optagelseskrav

 • Er du +25 år og søger ansættelse på GF2, skal du opfylde SOSU-skolens adgangskrav til uddannelsen samt medsende uddannelsesplan og RKV udarbejdet af en SOSU skole
 • Eller bestået SOSU grundforløb 2
 • Eller har bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • Eller gennemført anden uddannelse, der som minimum svarer til social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • Eller opnået tilsvarende kompetencer i ind- eller udland

Praktiske oplysninger

Elevstillingen er på 37 timer ugentligt
Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende følgende:
 • Motiveret ansøgning, hvor du beskriver dig selv og hvorfor du vil være social- og sundhedsassistent.
 • Dit CV.
 • Eksamensbevis for GF2 eller dokumentation for at du er i gang med GF2 eller har merit for GF2 eller har bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen. Er du +25 år og søger ansættelse på GF2, er der krav om at uddannelsesplan fra SOSU-skolen medsendes sammen med skolens vejledning ift. uddannelsesretning.
 • Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere også fra andre typer jobs.
 • Er du over 25 år medsendes din realkompetencevurdering (RKV) udarbejdet af social- og sundhedsskolen.
 • Er du over 25 år og søger voksenelevløn skal dokumentation for relevant erhvervserfaring vedlægges. Sammenlagt skal det give minimum 1 års erhvervserfaring, inden for de sidste fire år. Det er dit ansvar at indsamle dokumentation.

Løbende optag - Ansøgningen sendes elektronisk

Optagelse sker i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til
Uddannelsesansvarlig Maibritt Bjørnli på telefon 96 11 73 16 eller mobil 21 18 99 77.

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet eller har du brug for hjælp kan du kontakte Anne Marie Rokkjær på telefon 96 11 73 12 eller mail Anne.Marie.Rokkjaer@Holstebro.dk.

Deadline for ansøgning

14. september 2021 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up