Social- og sundhedsassistenter som nattevagter til Center for Psykiatri

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Center for Psykiatri søger tilsynsførende medarbejdere/social- og sundhedsassistenter til nattevagtsstillinger.

Center for Psykiatri har ledige stillinger i nyoprettede stillinger som fast vågen nattevagt. Stillingerne er på på 32,5 time, og der søges efter tilsynsførende medarbejdere eller social- og sundhedsassistenter.

Tiltrædelse snarest eller senest 1. december 2021.

Center for Psykiatris indsats er en del af den samlede indsats for Socialafdelingen i Holstebro Kommune. Aktuelt omfatter Center for Psykiatri tilbud efter Servicelovens §§ 107, 108 og 105. Nattevagterne har fremmøde på enten Sportsvej 6-8-10 eller V.F. Welschs Vej 13-15-17.

Center for Psykiatri består af dagtilbud, døgntilbud akuttilbud og autismetilbud. I Center for Psykiatri foregår der en konstant udvikling, og der vil i den kommende periode være fokus på dokumentationspraksis, velfærdsteknologiske løsninger, faglige tilgange og metoder samt på at skabe sammenhængende og udviklende forløb for den enkelte borger.

Sportsvej 6-8-10 er vores specialtilbud for 20 borgere med autismespektrum forstyrrelser. V. F. Welschs Vej 13-15-17 er almenpsykiatrisk døgntilbud og består af et midlertidigt tilbud §107 og et længerevarende tilbud ABL §105 med i alt 20 borgere.

Afdelingerne ligger i sammenhæng, og man vil som nattevagt kunne sparre med hinanden og hjælpes ad i forhold til at imødekomme borgernes behov om natten. Nattevagterne har et funktionsområde i hele Center for Psykiatri og vil på sigt have opgaver på tværs af tilbud i hele Socialafdelingen.
Nattevagterne i Center for Psykiatri indgår i et udviklingsprojekt med det formål at udvikle på nattevagtsfaglighed - bl.a. med målrettet kompetenceudvikling i forhold til opgavesammensætningen om natten.

Du vil kunne forvente

 • et givende job i en virksomhed i konstante forandringer og udfordringer, hvor ikke to vagter er ens
 • højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter loyalitet og faglighed højt i hverdagen - med åbenhed og en ressourceorienteret indstilling
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et trygt og fagligt miljø som ramme for brugere og beboere
 • at blive en del af vores team for natberedskab, hvoraf der er to vågne vagter pr. nat i Center for Psykiatri
 • fra tid til anden at blive udfordret på din faglighed, personlighed og kreativitet.

Vi forventer, at du

 • har tillært pædagogiske kompetencer, er uddannet social- og sundhedsassistent eller har anden erfaring med autisme og psykiatri
 • har erfaring med nattevagtsarbejde
 • er ansvarlig, skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • er god til at udtrykke dig og ikke mindst lytte til såvel det talte ord som til pausen og personen
 • kender egne grænser, styrker og svage sider
 • har en god situationsfornemmelse og kan holde overblikket.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Center for Psykiatri og Holstebro Kommune på kommunens hjemmeside.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder Ninna Foldager på telefon 96 11 47 09 eller centerleder Thomas Hamann på telefon 96 11 47 01.

Frist

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest 8. oktober 2021 kl. 8.00.
Samtaler afholdes 13. oktober 2021.

Deadline for ansøgning

08. oktober 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up