Social- og sundhedshjælper / social- og sundhedsassistent til Team Vinderup

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
 Er du en faglig kompetent social- og sundhedshjælper / social- og sundhedsassistent, som via din (team)personlighed kan bidrage ind i arbejdet med borgere i eget hjem, er det dig vi leder efter…

Vi søger 3 nye kollegaer fra den 1. november 2021.
 • 1 social- og sundhedshjælper i fast stilling på 30 timer i blandede vagter
 • 1 social- og sundhedshjælper i barselsvikariat på 30 timer (vikariatet kan eventuelt forlænges) i blandede vagter
 • 1 social- og sundhedsassistent i fast stilling på 30 timer i blandede vagter
Hvis du kan begynde før den 1. november, vil det også være velkomment.

Team Vinderup er et af fire hjemmeplejedistrikter i Holstebro kommune
Team Vinderup har som mål, at vi gennem vores fælles arbejdsindsats skaber størst mulig værdi for borgeren.

Du skal søge jobbet i Team Vinderup, hvis du drømmer om

 • at få frihed til selv at kunne opspore, hvor det er vigtigt at sætte ind for at være med til at skabe det gode liv for borgeren
 • at være en del af et tværfagligt team og ser en styrke i en organisation, hvor vi er mange, der er fælles om opgaven, og bidrager med hver vores faglighed og personlighed
 • et job med fokus på de nære relationer, det gode møde med borgeren, og relationen som grundlag for at borgeren i samarbejdet får et værdigt liv og en god livskvalitet
 • at din faglighed vil blive udfordret og udviklet gennem komplekse og alsidige opgaver og problemstillinger
 • at have et job med en hverdag, hvor ikke 2 dage er ens.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads hvor

 • der er et godt arbejdsmiljø med højt til loftet og muligheder for sparring og inspiration både fagligt og menneskeligt
 • vi har fokus på faglig udvikling og brede rammer for faglige udfordringer
 • hverdagen er præget af tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter
 • der lægges stor vægt på at skabe et spændende studiemiljø for vores social- og sundhedsassistent- og social- og sundhedshjælper elever.

Vi forventer, at du

 • kan arbejde selvstændigt og ansvarligt, men samtidigt er indstillet på det brede tværfaglige samarbejde
 • kan observere, planlægge, og være medvirkende til at igangsætte plejeforløb, der tager afsæt i den enkelte borgers behov og har fokus på, at plejeopgaverne udføres på et fagligt højt niveau
 • formår at omstille dig hurtigt i forhold til den aktuelle opgaveløsning
 • har overblikket i akutte situationer
 • kan lytte, spørge og være nysgerrig, og ser refleksion og læring som en naturlig del af dit faglige virke
 • er en aktiv del af at skabe og udvikle et spændende læringsmiljø
 • er stabil i fremmøde
 • har kørekort
 • er indstillet på at udføre kerneopgaven under hensyntagen til Holstebro Kommunes kvalitetsstandard.

Holstebro kommune har udarbejdet Profiler for både Social- og sundhedshjælperen og Social- og sundhedssassistenten.

Holstebro kommune har indført kompetenceskemaer for den enkelte medarbejder på sundhedsområdet.

Holstebro kommune er desuden i øjeblikket i gang med en fokuseret indsats i forhold til Opsporing af Ensomhed.

Ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne gives gerne ved henvendelse til

Ansøgningsfrist

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest mandag den 27. september 2021 kl 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 28. september og onsdag 29. september 2021.

Deadline for ansøgning

27. september 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up