Social- og sundhedshjælper til Sundhedsfagligt afsnit, Skovvang

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
– Center for Social Indsats

Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv, så er det måske lige dig, vi søger.

En orlovsstilling på 30-37 timer på botilbuddet Skovly med tiltrædelse 1. september 2022 eller hurtigst muligt

Skovvang er en social boform under Center for Social Indsats (CFI). Boformen opsøges af hjemløse, ofte med misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer, tilpasningsproblemer m.v.

Sundhedsfagligt afsnit består af tre underenheder - det alternative plejehjem Skovly, Sygeafdelingen og et udekørende Sundhedsfagligt Team.

Stillingen er primært på Skovly.
I ferier og ved sygdom kan forventes opgaver i de øvrige teams.

Målgruppen for det alternativ plejehjem Skovly er borgere som er fysisk og psykisk præget af et liv med misbrug og psykiske vanskeligheder. Der er 10 pladser.

På Sygeafdelingen tilbydes et skærmet ophold af 7-14 dages varighed med socialafklaring og aktivitet og evt. med medicinsk støtte i forhold til afhængighed af rusmidler.

SST er et team som varetager sundhedsfaglige opgaver efter sundhedslovens §138, hvor der er tale om komplekse sociale problemstillinger koblet sammen med sundhedsfaglige opgaver. Teamet yder også hjælp og sparring til døgninstitutionerne i socialafdelingen i Holstebro kommune.

Derudover er vi i gang med et 2-årig projekt: ”Psykiatrisk omsorgspladser – fra zoneindsats til samstemt forløb” som er forankret i SST.

Vi arbejder ud fra en recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt, men har samtidig fokus på, at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.

Personalet har en faglig sammensætning som består af social- og sundhedsassistenter og en sygeplejerske.
Der arbejdes i dag, aften og weekend vagter.

Vi søger en ny kollega, der har et naturligt ”drive”, der trives med kontinuerlige forandringer med høj arbejdsintensitet, og som samtidig har en ambition om at bidrage til, at borgerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv

Du vil kunne forvente

 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen.
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for brugere og medarbejdere.

Vi ønsker at du

 • er uddannet social- og sundhedshjælper
 • har erfaring med eller interesse for målgruppen
 • har erfaring med udførelse af praktiske opgaver samt pleje og omsorgsopgaver i forhold til en målgruppe med bl.a. fysiske funktionsnedsættelser
 • kan se muligheder frem for begrænsninger
 • nyder at arbejde såvel selvstændigt, som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale og ikke mindst til at lytte til såvel det talte ord, som pausen og personen
 • er fleksibel og omstillingsparat både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver

Herunder vil vi se på, om du

 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal og skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • kender egne grænser, styrker og svage sider

Nærmere oplysninger

om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til
 • funktionsleder May Christensenpå telefon 96 11 36 80 (fra uge 31),
 • koordinator Mette Michaelsen på telefon 96 11 36 40 (fra uge 29) eller
 • koordinator Annette Boysen på telefon 96 11 36 18 (fra uge 28)

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny løn.

Det er et krav at man har B- kørekort.

Ansøgningsfrist

Mandag den 15. august 2022 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt

Torsdag den 18. august 2022 om formiddagen

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på hjemmesiden: www.skovvang.dk

Deadline for ansøgning

15. august 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up