Social-/sundhedsfaglig medarbejder til forebyggende aktiviteter i Center for Social Indsats

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Center for Social Indsats søger medarbejder til at varetage forebyggende aktiviteter.

Til Center for Social Indsats søges en medarbejder med en mellemlang eller en social- og sundhedsfaglig uddannelse til den sekundære forebyggelsesindsats. Så er du uddannet pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske mv. er det måske dig vi lige har brug for.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer
Tiltrædelse snarest muligt.

Aktuelt er stillingen placeret i Dag- og servicetilbuddet – Rådgivningscenter Montagen, som organisatorisk hører under Center for Social Indsats.

Forebyggelsesindsatsen skal basere sig på den aktuelt bedste viden, og der skal kontinuerligt arbejdes med fokus på inddragelse af netværk og civilsamfundet.

Socialafdelingen arbejder ud fra et recovery orienteret mindset, hvor der arbejdes specifikt med A-B-C mental sundhed. Aktuelt foregår et udviklingsarbejde med at medtænke den metakognitive tilgang.

Den forebyggende indsats vil bestå af indsatser på forskellige niveauer, og alle indsatser er tilrettelagt ud fra målgruppens forskellige behov. Indsatsen tager afsæt i en politisk vedtaget ramme.

Rådgivningscenter Montagen omfatter bl.a. et cafétilbud, hvor borgere uden for et struktureret beskæftigelsesforløb eller med ringe eller ingen sociale netværk kan mødes, skabe netværk og fællesskaber. Målgruppen omfatter desuden borgere med risiko for at udvikle et misbrug, eller som er på vej ud af et misbrug af rusmidler, psykisk sårbare, ugen med særlige behov – der har intet eller et spinkelt netværk.

Grundtanken er, at socialt netværk og fælles aktiviteter kan forebygge et mere indgribende tilbud, og den sekundære forebyggelsesindsats skal i denne sammenhæng have fokus på at minimere problemerne og hjælpe borgerne til at kunne mestre deres tilværelse.

Der er i stillingen tale om en konkret borgernær og praksisorienteret funktion med direkte kontakt til borgere i målgruppen. Der er forventning om, at nogle af opgaverne vil være placeret uden for alm. arbejdstid.

Du vil kunne forvente

 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • Introduktionsforløb
 • Målrettet feedback og kollegial sparring
 • En arbejdsplads, der vægter kompetenceudvikling og vidensdeling

Vi forventer, at du har kvalifikationer i forhold til

 • Evne til at få kontakt og relations-dannelse til borgere
 • A-B-C mental sundhed
 • Metakognitiv tilgang
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af gruppeaktiviteter
 • Støtte til borgere til fastholdelse i behandling- eller beskæftigelsestilbud
 • Råd og vejledning i forhold til økonomiske og sociale forhold
 • Understøtte og henvise til diverse sociale borgerrettede tilbud i civilsamfundet
 • Indgå i samspil med frivillige/aktive medborgere i tilrettelæggelse af aktiviteter ved Rådgivningscenter Montagen, bl.a. cafétilbud, ture ud af huset, temadage eller motionstilbud

Herunder vil vi se på, om du

 • Har gode samarbejdsevner i det tværfaglige felt
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret, hvor dokumentation for resultater falder naturligt
 • Har engagement og er opdateret med den nyeste viden inden for området

Spørgsmål til stillingen

kan fås ved telefonisk henvendelse til funktionsleder Lene Skjøth Christensen, telefon 96 11 40 81 (ferie i uge 29, 30 og 31) eller centerleder Hans-Jørgen Niewald, telefon 96 11 40 71.

Yderligere oplysninger om den aktuelle politik på forebyggelsesområdet på vedhæftede fil her.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, og reglerne om Ny løn

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 10. august 2021 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler
Forventes afholdt tirsdag, den 17. august 2021

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i stillingsopslaget.

Du kan læse mere om Rådgivningscenter Montagen på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk, og Rådgivningscenter Montagen www.montagen.holstebro.dk



 

Deadline for ansøgning

10. august 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up