Socialfaglige medarbejdere til Lillelund

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Specialtilbuddet Lillelund har 2 ledige stillinger. Der er tale om faste stillinger i blandede dag/aftenvagter og med 5 weekendvagter på 16 uger.

Timetal efter nærmere aftale.

Din faglige baggrund kan enten være socialpædagog, Social & Sundhedsassistent, ergoterapeut eller du kan have tillærte pædagogiske kompetencer fra lignende stilling. Det vigtigste er lysten og motivationen til at indgå i et udviklende job.

Tiltrædelse snarest eller senest den 1. december 2022.

Specialtilbuddet Lillelund er en del af Holstebro Kommunes Socialafdeling og hører til under Center for Social Indsats. Lillelund er et døgntilbud placeret i landlige omgivelser i en tidligere landejendom lidt udenfor Vemb. Målgruppen er borgere med sammensatte og komplicerede problemstillinger og borgerne kan have psykiatriske lidelser kombineret med f.eks. andre intellektuelle/kognitive forstyrrelser, historik med misbrug af rusmidler og evt. seksualiserende adfærd og/eller udadreagerende adfærd. Borgernes funktionsniveau er i udgangspunktet varigt og betydeligt nedsat.
Borgerne kan have foranstaltningsdomme givet af retspsykiatrien eller efter samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere.

På Lillelund arbejdes ud fra en Neuropædagogisk og Recovery orienteret tilgang med fokus på at skabe balance mellem krav og ressourcer i hverdagslivet. Vores afsæt er desuden en anerkendende tilgang og vi arbejder individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes lærings- og kognitive profil med handicapforståelse om udviklingsalder.

Lillelund er en arbejdsplads

 • hvor der arbejdes ud fra anerkendende principper med en høj grad af struktur, forudsigelighed og visualisering for den enkelte borger
 • hvor der er et højt fagligt niveau og hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og hvor alle indgår i et teamsamarbejde
 • hvor medarbejderne har et stort engagement, trivsel og hvor den enkelte har stor indflydelse på indsatsen, herunder også stor indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen
 • hvor velfærdsteknologi er en del af hverdagen og fortsat vil blive udbygget

Vi forventer, at du

 • har en social eller sundhedsfaglig uddannelse som pædagog, ergoterapeut, social og sundhedsassistent eller lign. og gerne erfaring i at samarbejde med mennesker, der har komplekse problemstillinger
 • har lyst til at få erfaring med målgruppen
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og samtidig indgå i teamsamarbejde
 • er tydelig og tålmodig som person samt loyal mod de indsatser og beslutninger, der er truffet i teamet
 • er vedholdende, autentisk og refleksiv som person
 • vil bidrage til at få hverdagslivet til at lykkes for den enkelte, så der fortsat sikres trivsel og udvikling

Yderligere oplysninger

Er der spørgsmål kan der rettes henvendelse til funktionsleder Tine Jespersen på telefon 20 68 86 91 eller centerleder Hans Jørgen Niewald på telefon 96 11 40 71.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, og reglerne om Lokalløn

Ansøgningsfrist

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest mandag den 10. oktober 2022 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 13. oktober 2022.

Du kan læse mere på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Deadline for ansøgning

10. oktober 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up